Nyheter

Svensk Kollektivtrafik: ”Höga betyg för färdtjänst- och sjukresor”

9 av 10 är nöjda med sin senaste med färdtjänstresa och sjukresa – det visar Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning. Nöjdheten avser både beställningen och själva resan.

Svensk Kollektivtrafiks senaste undersökning Anbaro baseras på svar från 40 000 personer i hela landet under 2017.

Undersökningen visar att resenärer som fått svar av beställningscentralen i rimlig tid och då servicereseföraren hållit utlovad tid, så är hela 96 procent av resenärerna nöjda. Fördjupade analyser visar också att förarens förmåga att köra mjukt och smidigt har stor påverkan på nöjdheten med förarens bemötande.

– Undersökningsresultatet korrelerar väl med våra erfarenheter och visst är det roligt att se att så många som 90 procent har en positiv bild av sin färdtjänst/sina sjukresor. Vi på Samtrans strävar ständigt efter att bli bättre och vår ambition är att den siffran ska stiga ytterligare framöver, säger Anders Larsson, VD för Samtrans.

Sällanresenärer tillhör den mer nöjda kategorin passagerare medan kategorin yngre färdtjänstresenärer som reser dagligen är mindre nöjda. Svensk kollektivtrafik konstaterar att detta fenomen inte är unikt för serviceresor utan samma tendenser återfinns i den allmänna kollektivtrafiken.

Svensk Kollektivtrafik ställde också frågor som handlade om resenärernas digitala mognad. Resultatet visade att 75 procent av de tillfrågade använder digitala verktyg som mobil och dator. Sett till de dagliga resenärerna landar siffran på 86 procent.

– Undersökningsresultatet stämmer väl överens med vår bild av vad som efterfrågas av resenärerna. Vi har redan idag väl utvecklade digitala verktyg för turbundna resor såsom skolskjuts och arbetsresor (exempelvis en smartphone-app). I dagsläget går det att boka färdtjänst via vår hemsida och vi håller på att utveckla en app även för färdtjänst och sjukresor, säger Anders Larsson.