Nyheter

En procent av personbilarna är laddbara

Vid årsskiftet 2017/18 fanns det 43 287 laddbara personbilar i trafik i Sverige, det motsvarar en procent av den svenska personbilsflottan. Högst andel laddbara personbilar i trafik har Stockholms län med 2,3 procent.

Det framgår av Trafikanalys statistik över fordon i landets alla län och kommuner.

Efter ett år med rekordmånga nyregistrerade personbilar fanns det vid årsskiftet 4 845 609 personbilar i trafik. Antalet personbilar ökade med drygt 77 000 bilar eller 1,6 procent under 2017. Den största ökningen hade Jönköpings län med 2,4 procent, medan Norrbotten var det län som hade den minsta ökningen med 0,1 procent.

– Det stora antalet personbilar gör att det tar tid att förändra strukturen. Antalet elbilar och laddhybrider i trafik har ökat med drygt 60 procent jämfört med föregående årsskifte, men står för endast en procent av hela personbilsflottan, säger Anette Myhr, statistiker på Trafikanalys.

Personbilsflottan domineras fortsatt av bensindrivna bilar, 58 procent, men andelen har minskat jämfört med föregående år. Även etanolbilarna har minskat i antal. Efter laddhybrider och elbilar som ökar mest, ses också en ökning av elhybrider med 30 procent och dieselbilar med 8 procent. Den 1 juli träder det nya bonus-malus systemet för lätta bilar i kraft för att ytterligare öka andelen miljöanpassade fordon.

– Ökningen av personbilsflottan bidrar även till att biltätheten ökar då befolkningsökningen inte är lika stor.

Biltätheten ökar till 480 bilar per 1 000 invånare, högst biltäthet har Gotland med 611 personbilar i trafik per 1 000 invånare, medan den är lägst i Stockholms län med 404 personbilar per 1 000 invånare. Det kan jämföras med EU-28 som 2015 hade 498 personbilar per 1 000 invånare.

Uppgifterna är hämtade ur Trafikanalys statistikrapport Fordon i län och kommuner 2017.