Nyheter

Sparbanksdonation till förnyelsen av Eslöv

Sparbanken Skånes ägare Sparbanksstiftelsen Finn donerar fem miljoner kronor till förnyelsen av Stora torg i Eslöv. Det handlar om en utsmyckning av torget – exakt hur den ska se ut kommer att avgöras i en tävling.

Sparbanken Skåne har genom sina föregångare Sparbanken Finn, Eslöv-Onsjö Sparbank och Eslövs Sparbank funnits och verkat i Eslöv sedan mitten av 1800-talet. Banken nyinvigde 2016 kontoret på Södergatan efter omfattande renovering – och kommer fortsatt vara en bank som stödjer invånare och företag i samhället under många år framöver.

Eslövs centrum står nu inför stora förändringar, i och med den planerade ombyggnationen av Stora torg under 2019-2020. Sparbanksstiftelsen Finn har beslutat att bidra till förnyelsen genom ett stöd på fem miljoner kronor som specifikt ska gå till utsmyckning av det som kommer att bli stadens nya offentliga vardagsrum.

– Som sparbank vill vi medverka till att det lokala samhället utvecklas. Vi är ett av de äldsta företagen i Eslöv och vill stödja staden på flera plan, dels med eget bankkontor och dels genom olika samarbeten, men även symboliskt som vår ägarstiftelse nu gör. Torget är en naturlig samlingsplats och det känns bra om vi kan bidra till ökad trivsel här, säger Helena Björkman, bankchef på Sparbanken Skåne.

– Detta är sparbanksidén i praktiken. Som en av ägarna till Sparbanken Skåne erhåller vi återkommande vinstutdelning från banken. Detta kan stiftelsen använda för att bidra till lokal samhällsutveckling. Stödet till Eslöv är något vi hoppas ska skapa glädje för många, säger Katarina Andrén, VD för Sparbanksstiftelsen Finn.

Under 2018 bjuds konstnärer in till en tävling för att skapa förslag på själva utsmyckningen av torget. En jury med representanter från olika delar av projektet väljer därefter en vinnare.

– Från kommunens sida är vi mycket glada för bankens engagemang och genom donationen från Sparbanksstiftelsen Finn tillförs nu ett värde för alla kommuninvånare. Den offentliga konsten är allas och bidrar till att skapa en identitet för platsen och att stärka torgets funktion som mötesplats. Min förhoppning är att det blir ett verk som invånarna känner sig stolta över och som attraherar besökare, säger Eva Hallberg, kommundirektör i Eslövs kommun.

Sparbanken Skåne ägs till största delen av tre skånska sparbanksstiftelser. Dessa säkerställer att viktiga beslut om banken fattas lokalt, och tar även hand om vinstutdelning från bankrörelsen och ser till att pengarna kommer samhället till godo.

På bilden:
Stora torg i Eslöv ska byggas om enligt skissen ”I love Eslöv” av Sydväst arkitektur & landskap. Nu donerar Sparbanksstiftelsen Finn fem miljoner kronor till utsmyckning av det nya torget.