Nyheter

Ny webbplats gör resan enklare för Länstrafikens resenärer

Idag lanserar Länstrafiken i Region Örebro län en ny och mer tillgänglig webbplats som är anpassad för mobila enheter. Webbadressen är samma: www.lanstrafiken.se, men mycket annat är nytt. Utöver en uppdaterad reseplanerare finns nu också en biljettguide, en linjesida för varje linje och en hållplatssida för varje hållplats.

Mycket av informationen är också översatt till engelska.

– Fokus för den nya webbplatsen har varit framförallt tillgänglighet och att det ska vara enkelt för resenären att hitta relevant information, säger Mats Gunnarsson (MP), ordförande i nämnden för samhällsbyggnad. Det för resenären viktigaste och mest efterfrågade är prioriterat till startsidan där resenären har möjlighet att lätt söka resa, få trafikinformation och hitta nyheter.

Länstrafikens nya webbplats är i första hand byggd för mobila enheter, men är responsiv, vilket innebär att den anpassar sig utifrån skärmens storlek. Webbplatsen har fått en ny design och en ny informationsstruktur.

– Idag använder ungefär 66 procent av våra besökare webbplatsen via mobila enheter som mobiltelefoner och surfplattor. Vi ser också att den siffran ökar, medan antalet som surfar på webbplatsen via en dator minskar, säger Sandra Lee, sektionschef Marknad, Trafik & Samhällsplanering. Därför har vi valt att fokusera framförallt design och funktion mot mobila enheter.

Reseplaneraren har fått ett nytt utseende. Utöver det finns det flera nya funktioner som inte funnits tidigare:
Biljettguide – En guide för den som är osäker på vilken biljett som passar.
Linjesida – Varje linje har en egen linjesida med en karta över linjesträckningen, samlad trafikinformation och en lista på hållplatserna.
Hållplatssida – Varje hållplats har en egen hållplatssida med karta, bilder på hållplatsen, trafikinformation och nästkommande avgångstider.
Boka Gruppresa – En egen reseplanerare för de skolverksamheter som ska boka en Gruppresa.

En utökad sökfunktion, ett integrerat kundforum och majoriteten av informationen översatt till engelska, är ytterligare nyheter på webben.

– Vi kommer att fortsätta utveckla webbplatsen. Vi tar gärna emot förslag och synpunkter på både innehåll och funktioner, fortsätter Sandra Lee, sektionschef Marknad. Synpunkter kan enkelt skickas in via vårt kundforum på den nya webbplatsen.

En mer detaljerad beskrivning av de nya funktionerna finns på www.lanstrafiken.se/ny-webb.