Nyheter

Nytt mötesspår söder om Sundsvall

Trafikverket bygger ny mötesstation på Ostkustbanan vid Dingersjö söder om Sundsvall. Arbetena innefattar flyttning och ombyggnad av gamla E4 och bygget av tre nya järnvägsbroar, totalt till en kostnad av 320 miljoner kronor. 2020 ska den nya bandelen öppnas för trafik. Den ingår som en liten del i framtida dubbelspår för hela sträckan Gävle – Sundsvall.

Syftet med mötesstationen är att öka kapaciteten på den överbelastade järnvägssträckan. Arbetena inkluderar förberedelser för dubbelspår mellan Dingersjö och Sundsvall. Broarna över Ljungan och Stångån har en teknisk livslängd på 10 – 15 år kvar, men klarar inte de ökade kraven på 25 tons axellast och behöver därför ersättas. Det byggs också ny bro över Mjösundavägen.

Längre mötesspår än standard

Järnvägsarbetena pågår mellan Njurundabommen och Nolby. Den nya förlängda mötesstationen blir 2,5 kilometer lång. Dessutom ska en plattform om 170 meter byggas för pendeltåg vid Njurundabommen med möjlighet att pendla med tåg från 2020. 2019 ska ett resecentrum börja byggas där för färdigställande 2020. Njurundabommen är en del av tätorten Kvissleby och ligger cirka 15 kilometer söder om Sundsvall.

En mötesstation är en plats där två eller flera tåg kan mötas. Vanligtvis är en mötesstation två spår med cirka 1000 meters längd. I det här fallet utformas mötesstationen för att rymma två tågset på mötesspåret och är därmed längre än standard, cirka 2,5 km lång.

Väg 562 (gamla E4) flyttas något och byggs om mellan Njurundabommen och Nolby för att ge plats åt järnvägen. Arbetena pågår 2017 – 2019. Under 2017 och 2018 pågår dessutom fasadåtgärder för att förbättra ljudnivån inomhus för de fastigheter där riktvärdena för trafikbuller överskrids.

I år är det full produktion i markarbetena för den nya järnvägen och brobyggen. Rivning av befintlig järnväg och befintliga järnvägsbroar kommer att ske under 2021.

Del i större system

Den nya mötesstationen vid Dingersjö är en delinvestering i det framtida planerade dubbelspåret mellan Sundsvall och Gävle, som ska börja byggas 2024 och vara klart 2028. Det projektet är kostnadsberäknat till två miljarder kronor.

Ostkustbanan är hårt belastad kapacitetsmässigt och den ses som en strategiskt viktig länk i Europas godstransportsystem. Godsstråket mellan Mjölby i Östergötland i söder och Haparanda i norr ingår i den Bottniska korridoren som binder samman Sverige, Finland, Norge och Ryssland.

Ostkustbanan trafikeras av både godståg, fjärrtåg, regionaltåg och pendeltåg. Flera mötesstationer är redan byggda. Sedan 2017 har Ostkustbanan dubbelspår hela vägen mellan Stockholm och Gävle. På sträckan Stockholm – Skavstaby, där Arlandabanan viker av, är det fyra spår i bredd.

Illustration: Trafikverket

FAKTA

Tidplan: Maj 2017 – juli 2022

Byggherre: Trafikverket Region Mitt

Totalentreprenör: Skanska Sverige AB

Kostnad: 320 Mkr

Illustration: Trafikverket