Nyheter

Specialdesignad aluminiumfasad utmärker P-hus

Dragon Skin kallas den specialdesignade aluminiumfasaden på Karlstads nya P-hus. En byggnad med plats för 600 parkeringsplatser fördelade i fem plan. Med smart kamerasystem som registrerar nummerskylten och med ett betalningssystem vid utfarten kan bilisten inte missa p-avgiften.

– Detta blir förmodligen Värmlands största parkeringshus som kommer att innehålla en kombination av boende- och kontorsparkering på de övre planen och besöksparkering på de nedre. Logistikmässigt går det bara att köra enkelriktat när man letar efter ledig parkeringsplats. Det innebär att p-huset är mötesfritt, förutom i uppför- och nedförramperna vid sidan om våningsplanen, säger Tomas Rhöse, VD på Löfberg Fastigheter.

För många förknippas familjeföretaget Löfberg med kaffet i den lila förpackningen. Det är koncernens fastighetsbolag som nu låtit riva delar av den gamla lagerbyggnaden med parkering på Bryggudden i Karlstad för att ge plats åt ett större P-hus.

Behovet av ett större parkeringshus uppstod i samband med att det gamla industriområdet nu byggs om till en ny stadsdel med 700 lägenheter, varav hälften hyresrätter och hälften bostadsrätter. På området byggs även nya kontor och butiker varav livsmedelsbutiken kommer att bli en del av det nya P-huset.

Den totala ytan är cirka 22 000 kvadratmeter varav drygt hälften parkeringsplatser av de 600 är till för boende/kontorshyresgäster. Konstruktionen består av prefabricerade betongelement, håldäck, betongpelare, ytan på markplan är asfalt på nedre plan och gjutasfalt på de övre planen.

– Vi började med att riva den gamla lagerlokalen och därefter utförde vi mark- och pålningsarbeten. I maj påbörjade vi stommontage och nu pågår installationsarbeten. Hissen ska besiktigas före jul och i januari 2018 påbörjas fasadarbeten. Invigningen av P-huset är beräknad till mars. Butikdelen är under planering, säger Per-Henrik Almén, platschef på Byggbolaget i Värmland som bygger P-huset.

Projektet utförs som partnering, vilket innebär att byggherre och byggentreprenör leder projektet tillsammans. Projektet är budgeterat till cirka 100 miljoner kr. Leverantör av aluminiumfasaden är Alfa Neon som tillsammans med arkitekten Silvia Stolz på Projektengagemang har designat byggnadens speciella utformning.

– Konstruktionen består av ett ramverk om cirka 1100 kvadratmeter, varav cirka 700 kvadratmeter har vi klätt med segel eller Dragon Skin i aluminium. Hela fasadbeklädnaden svävar fritt 100 millimeter från fasaden vilket ger bra luftgenomströmning. P-huset´s ventilation bygger på att det finns 50 procent luftgenomströmning. Aluminiumskivorna är sammanlimmade och av högsta kvalitet samt brand- och vindtåliga, säger Christopher Sterner, projektledare på Alfa Neon.

Företaget är känt, sedan 50 år tillbaka, för att producera skyltar men har med åren utvecklat nischen aluminiumfasad åt framför allt kända bilföretag som sett värdet i att exponera sina bilar i extroverta försäljningslokaler. Ytan lackas genom Coil Coating, en metod som bibehåller fräschören i fasaden i minst 20 år.

Foto: Alfa Neon

FAKTA:
Tidplan: maj 2017 – mars 2018
Byggherre: Löfbergs Fastigheter AB
Totalentreprenör: Byggbolaget i Värmland AB
Arkitekt: Projektengagemang
Kostnad: ca 100 Mkr