Nyheter

Nu ska all SL:s trygghetspersonal terrorutbildas

I slutet på februari ska alla ordningsvakter som arbetar i SL-trafiken ha genomgått terrorutbildning. Nu tas nästa steg genom att även övrig trygghetspersonal såsom väktare, trygghetsvärdar och ungdomsvärdar ska få genomgå terrorutbildning. Detta för att få ökad kunskap och medvetenhet om den nya tidens asymmetriska hot.

– Det behövs bättre verktyg och kunskap om hur terrordåd kan se ut och ta sig uttryck. Därför är det viktigt att denna beredskap finnas hos all SL:s trygghetspersonal – också givet att det var just trygghetspersonal från SL som var först på plats vid terrordådet i april i fjol och det är inte sällan till dem som människor vänder sig, säger Kristoffer Tamsons (M), trafiklandstingsråd.

Att ha en trygg och säker miljö för personal och resande i kollektivtrafiken är mycket viktigt. Förutom de cirka 350 ordningsvakterna som arbetar i SL-trafiken med att upprätthålla den allmänna ordningen och arbeta säkerhets- och trygghetsskapande samt med service till resenärerna finns det runt 250 ytterligare trygghetsresurser i form av väktare, trygghetsvärdar och ungdomsvärdar – totalt cirka 600 personer arbetar således med trygghet och säkerhet.

– Målbilden är att trygghetspersonalen med detta ska få bättre verktyg att kunna känna igen och identifiera den nya typen av hot i syfte att kunna möta nya situationer, bidra till ökad trygghet och säkerhet samt skapa bättre samverkan med andra trygghetsaktörer, fortsätter Kristoffer Tamsons (M).

Trygghetsvärdarna ska bidra till att skapa trygghet för SL:s resenärer och motverka konflikter och störande beteende. Ungdomsvärdarna arbetar och har nära kontakt med ungdomar för att därigenom kunna avstyra och förebygga allehanda oroligheter i kollektivtrafiken. Väktarna ansvarar för allmänna bevakningstjänster såsom egendomsbevakning av tunnelbana, pendeltåg, lokalbanor och annan infrastruktur.

– Även om vår trygghetspersonal gör ett mycket viktigt arbete finns det dock andra insatser som måste till. Vi måste få möjlighet av regeringen att utöka vår kamerabevakning utanför stationsentréer, få ett förstärkt lagskydd för de som arbetar i kollektivtrafiken och ett återupprättande av tunnelbanepolisen, avslutar Kristoffer Tamsons (M).

Utbildningen och trygghetsarbetet
Utbildningen kommer troligen löpa under ett par månader och ska vara snarlik och efterlikna den som ordningsvakterna får hos polisen om än inte vara exakt densamma. I trygghetsarbetet är samverkan med trafikoperatörerna, myndigheter och andra samverkande aktörer också en viktig del. Det operativa arbetet leds och fördelas av SL:s trygghetscentral. Totalt uppgår trygghetssatsningarna i SL-trafiken till cirka 220 miljoner årligen.

Foto: Tina Israelsson