Nyheter

Snöröjningen för akuta åtgärder tas över

Härnösands kommun har beslutat att gå in och ta över den akuta snöröjningen och att hålla inne en del av betalningen till entreprenören NCC. Sedan en lång tid tillbaka har kommunen påtalat de brister som finns.

– Men vi får ingen respons och nu kan vi inte vänta längre. Härnösand är inte trafiksäkert och då måste vi agera, säger samhällsförvaltningens chef Thomas Jenssen.

Nu mobiliseras personal och maskiner så att arbetet kan komma igång så fort som möjligt.

– Förhoppningsvis ska vi vara igång redan under helgen, men allra senast måndag, säger Thomas Jenssen.

De åtgärder som är akuta är att hyvla gator, rensa korsningar och att forsla bort andra snöhögar som är trafikfarliga. Däremot prioriteras inte breddning av villagator i det här läget.

Kommunen har också beslutat att hålla inne en del av betalningen för snöröjningen under februari månad med hänvisning till att NCC inte har följt avtalet.

– Enligt avtalet har entreprenören max sex dagar på sig att återställa gator, gång- och cykelvägar och andra ytor efter ett kraftigt snöfall. Nu har det gått drygt tre veckor sedan det senaste snöfallet och läget är fortfarande bedrövligt på många håll.

Kommunen och NCC har haft en kontinuerlig dialog ända sedan det kraftiga snöfallet i slutet av december och kommunen har upprepade gånger påpekat brister och även bistått med egna resurser.

– Det är så klart jättetråkigt att vi har hamnat i det här läget, men när entreprenören inte håller vad avtalet säger måste vi till slut sätta ned foten. Vi har rätt att kräva bättre för skattebetalarnas pengar, säger Thomas Jenssen.