Nyheter

Saab får underhållsorder

Saab har fått en order från den australiska regeringen om att leverera underhållstjänster till den australiska marinens ANZAC-fregatter. Ordern faller inom ramen för WAMA, som är ett strategiskt partnerskap där Saab Australia, BAE Systems Australia och Naval Ship Management Australia ingår.

Detta femåriga uppföljningsprogram är en fortsättning på ett tidigare tecknat ramavtal som täcker fregatternas återstående livslängd, inbegripet tjänster för kustnära stöd och utbildning. Under de senaste 20 åren har Saab i Australien levererat supportlösningar för den australiensiska marinens fregatter av typen ANZAC och inom ramen för detta underhållsavtal fortsätter Saab att leverera ingenjörstjänster inom stridsledning samt support- och underhållstjänster.

– WAMA-avtalet fastställer vårt engagemang i den australiensiska marinen. Fregatterna är en trotjänare i marinen och Saab har en viktig roll i att utveckla fartygens stridsledningsförmåga och kapacitet för att möta aktuella och framtida hot, säger Andy Keough, chef för Saab Australia.

Majoriteten av arbetet inom ramen för WAMA-avtalet utförs i västra Australien och vid Saabs huvudkontor i Adelaide, Australien.