Nyheter

Fortifikationsverket köper marinhamnen i Fårösund

Regeringen har beslutat om ett medgivande till köp av marinhamnen i Fårösund på Gotland. Det innebär att Fortifikationsverket får köpa fastigheterna Gotland Bunge Kronhagen till en kostnad av högst 20 miljoner kronor.

Det är bra att en lång historia som skapat frågetecken kring den aktuella hamnen nu kan komma till ett slut. Finansieringen sker genom nyttjande av myndighetens låneram, men eftersom förvärvet inte ingår i Fortifikationsverkets investeringsplan behöver beslutet godkännas av regeringen, säger finansmarknadsminister Per Bolund.

Fastigheterna Gotland Bunge Kronhagen utgör tillsammans marinhamnen i Fårösund och har en markareal om cirka sju hektar. Inom området finns ett antal byggnader och anläggningar, bland annat större pirar och bryggor. Marinhamnen bedöms ha ett strategiskt läge ur Försvarsmaktens perspektiv.

Gotland är ett av de strategiska områden som pekas ut av regeringen i 2015 års försvarsbeslut. Syftet med anläggningen är att upplåta den till Försvarsmakten som avser använda den i sin verksamhet, säger försvarsminister Peter Hultqvist.