Nyheter

Region Skåne utökar samarbetet för Öresundstågen

Regionfullmäktige i Skåne har godkänt ett avtal som innebär att Skånetrafiken från december 2021 tar över hela ansvaret för trafiken med Öresundståg till Köpenhamn och den danska slutstationen Österport.

Från 2020 planeras kapaciteten kunna öka genom övergång till en fast tidtabell med avgångar var 15 minut istället för var 20 min och insatståg under högtrafik.

Regionfullmäktige godkände också förslaget till ramavtal med Sverigeförhandlingen för höghastighetsjärnväg Lund-Hässleholm och ger därför regionstyrelsen i uppdrag att underteckna avtalet.

Avtalet med Sverigeförhandlingen avser byggandet av nya järnvägsspår på sträckan Lund-Hässleholm, som en del av ett nytt system med höghastighetsjärnväg mellan Stockholm-Göteborg och Stockholm-Malmö. På spåren ska även snabba regionaltåg kunna gå.

Avtalet berör även stationer för höghastighetståg i centralt läge i Hässleholm respektive Lund, samt en kopplingspunkt för den så kallade Skånebanan (mellan Helsingborg och Hässleholm) och Södra stambanan i Hässleholm.

Utbyggnad av motorvägar
Regionfullmäktige beslutade att verka för en utbyggnad till sex körfält för E6:an i Skåne och för sex körfält på E22:an mellan Lund och Malmö. Regionfullmäktige vill också att E6/E20 blir pilot för intelligenta motorvägar.

Foto: Wikipedia