Nyheter

Försäkringsbedrägerierna ökar

Under 2017 genomförde skadeförsäkringsbolagen nästan 7 000 bedrägeriutredningar. Bedrägeriutredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning till ett värde av 491 miljoner kronor vilket är en ökning med fyra procent.

Det visar den senaste årsstatistiken över försäkringsbedrägerier som Larmtjänst och Svensk Försäkring idag publicerar. I rapporten slutredovisas även den branschgemensamma kontrollaktiviteten över bilbränder. Under 2018 kommer försäkringsbranschen att särskilt prioritera utredning av arrangerade trafikolyckor. 

Skadeförsäkringsbolagen genomförde 6 966 bedrägeriutredningar under 2017. Utredningarna resulterade i att försäkringsbolagen avböjde utbetalning av skadeersättning till ett värde av 491 miljoner kronor, en ökning med fyra procent jämfört med 2016. Försäkringsbedrägerier är dock ett brott med ett högt mörkertal. Försäkringsbedrägerierna beräknas kosta omkring 3-6 miljarder kronor årligen.

Under året polisanmäldes totalt 436 försäkringsbedrägerier varav 379 anmälningar gjordes av försäkringsbolagen.

– Långt ifrån alla misstänkta försäkringsbedrägerier polisanmäls eftersom anmälningarna sällan leder till någon åtgärd. Vi försöker få försäkrings­bolagen att polisanmäla fler misstänkta bedrägerier och under 2017 ökade anmälningarna med 15 procent, säger Mats Galvenius, vd Larmtjänst.

Den vanligaste orsaken till att försäkringbolagen avböjer utbetalning av skade­ersättning är för att försäkringsfallet inte har inträffat eller inte kan styrkas. Andra vanliga orsaker är att försäkringstagaren har lämnat oriktiga uppgifter när försäkringen tecknades eller att skadan är arrangerad.

Det är främst inom motorförsäkring (45%) och hem/villa/reseförsäkringar (39%) som försäkringsbolagen avslöjar misstänkta bedrägerier. När det gäller personförsäkringar och företagsförsäkringar upptäcks relativt få bedrägerier men beloppen är ofta stora.

För att motverka försäkringsbedrägerier och för att skydda försäkringskollektivet har försäkringsbranschen under senare år intensifierat det branschgemensamma arbetet. Under 2017 genomfördes en branschgemensam kontrollaktivitet för att förhindra bedrägerier i form av anlagda bilbränder.

– Bilbränder skapar otrygghet i samhället och orsakar stora kostnader för försäkringsbranschen. Varje år anmäls 6 000-7 000 bränder i personbilar till försäkringsbolagen. Skador som kostar 150-200 miljoner kronor, säger Mats Galvenius.

I anslutning till kontrollaktiviteten gjordes en fördjupad bedrägeriutredning av 469 utvalda bilbränder (7 procent av de anmälda skadorna). Utredningarna ledde till att försäkringsbolagen beslutade att inte betala ut skadeersättning för 245 bilbränder eftersom de bedömdes vara försök till bedrägeri.

Under 2018 kommer försäkringsbolagen att göra en liknande kontrollaktivitet med fördjupade utredningar av misstänkta bedrägerier i form av arrangerade trafik­olyckor.