Nyheter

Tallink redovisar rekordomsättning – 967 miljoner euro under 2017

Enligt de icke reviderade finansiella resultaten redovisar AS Tallink Grupp en rekordomsättning om 967 miljoner euro under 2017. Dessutom är 2017 koncernens bästa år hittills sett till antal transporterade passagerare under ett år, enligt de siffror som släpptes till börsen idag.
Över 9,8 miljoner passagerare har transporterats, vilket har bidragit till avsevärt ökade intäkter för koncernens restauranger och butiker om nästan 537 miljoner euro. Koncernens nettoresultat för 2017 uppgick till totalt 49 miljoner euro.

Jämfört med föregående räkenskapsår ökade koncernens omsättning med 3,1% och nettoresultatet med 11,8%. De främsta drivkrafterna för den ökade omsättningen under 2017 var en positiv utveckling på flera av bolagets rutter och segment under året. Lanseringen av Tallinks nyaste fartyg, Megastar, på rutten Tallinn – Helsingfors i början av året, ökade kapaciteten och förbättrade effektiviteten för den specifika rutten.

Den mest positiva utvecklingen under 2017 var tillväxten inom fraktverksamheten. Fraktvolymen ökade i alla geografiska segment med 11,0%. Fraktintäkterna ökade med 13,3% eller 13,8 MEUR jämfört med förra året och uppgick till 117,7 MEUR 2017.

Tillväxten på linjen Stockholm – Riga uppnåddes genom utökning av ett andra fartyg på rutten i december 2016. Rutten Stockholm – Tallinn såg också en positiv utveckling, med mer än en miljon transporterade passagerare, vilket är ett nytt passagerarrekord på linjen.

– 2017 var ett rekordår för Tallink Grupp när det gäller passagerarantal och flertalet andra indikatorer. Jag är glad att vår stora investering Megastar har varit mycket framgångsrik, och spelat en mycket viktig roll i koncernens ökade vinst, trots ökande konkurrens. Vår fraktverksamhet såg också en väsentlig tillväxt på alla våra rutter under förra året, och den positiva inverkan som detta medför kan inte underskattas, säger Janek Stalmeister, VD på AS Tallink Grupp.

Ökningen av antalet passagerare har haft en positiv inverkan på intäkterna från bolagets restauranger och butiker, vilket ökade med 15,3 MEUR, jämfört med året innan, med en totalökning till 536,7 MEUR för helåret. Den totala biljettintäkten ökade med 6,7 MEUR till totalt 242,7 MEUR för helåret.

Bolagets totala investeringar 2017 uppgick till 219,3 MEUR. Den största investeringen var finansieringen av Megastar i början av året, och investeringarna i det fortsatta fartygsförnyelseprogrammet.

2017 uppnådde Tallink Grupp ett nytt rekord i antal fartygresor, där totalt 9 966 resor genomfördes.