Nyheter

Gerhard Müller, CITA: ”Sverige går ett steg tillbaka”

Gerhard Müller, vice president i CITA, The International Motor Vehicle Inspection Committee med 150 medlemmar över hela världen som jobbar med fordonsbesiktningar, är mycket besviken på att Sverige vill tillåta högre utsläppskrav för fordon.

– Sverige går ett steg tillbaka. Dagens system är mer än 25 år gammalt och det håller inte samma takt som utvecklingen av motorerna. Det måste anpassas till motorutvecklingen. Det handlar om flera faktorer och jag är besviken på att Sverige inte vill ta det här steget, säger Gerhard Müller.

Transportstyrelsen vill förändra och tillåta mer generösa utsläppsnivåer. Det handlar om nya föreskrifter gällande kontrollbesiktning av bilar som ska börja gälla den 20 maj i år. Regeländringarna berör 1,2 miljoner bilar som får kraftigt höjda tillåtna gränsvärden och därmed tillåts betydligt större mängder skadliga utsläpp.

– Sverige är ett föregångsland på miljöområdet. Jag är väldigt bekymrad över att Sverige inte följer trenden i resten av Europa utan i stället tillåter högre utsläppsnivåer.

Han jämför med all energi som läggs ner på att minska antalet dödsolyckor och tycker det är illavarslande att tillåta högre nivåer på utsläppsområdet. Det skapar också för tidig död för många.

– Sverige är en av de ledande länderna på att minska antalet dödsolyckor och därför är det väldigt konstigt att man väjer att gå ett helt annat håll, avslutar Gerhard Müller.

Foto: Olof Holdar