Nyheter

Telia testar senaste tekniken inom IoT i Lund

Telia bjuder in företag och offentliga verksamheter att testa den senaste mobilnätstekniken, NarrowBand IoT, inom ramen för innovationsprojektet Future By Lund, för att skapa bättre miljöer med hjälp av innovativa lösningar.

Future by Lund är en innovationsplattform som drivs av Lunds kommun och Vinnova för utveckling av smarta och hållbara städer. Initiativet samlar nya och etablerade aktörer sida vid sida, där olika testmiljöer används för att testa nya tekniker. Ett av de projekt som drivs inom ramen för Future By Lund är Smarta offentliga miljöer.

– Tanken är att uppkopplade sensorer och prylar kan spela en viktig roll i skapandet av nya typer av lösningar för den smarta staden, samtidigt som det ger möjlighet till ökad företagsamhet i kommunen. Med Telia som partner i projektet har vi nära tillgång till viktig kompetens och teknik för att lyckas med detta, berättar Anders Trana, projektledare för Smarta offentliga miljöer.

Projektet fokuserar initialt på fyra innovationsexempel: cykeldata, övervakning av kritisk infrastruktur, effektiv och säker stadsodling samt användarstyrd avfallshantering. Under 2018 bjuds entreprenörer, företag och offentliga verksamheter in att testa NB-IoT (NarrowBand IoT), en helt ny teknik i mobilnätet som är speciellt utvecklad för IoT (sakernas internet).

Tekniken lämpar sig för att koppla upp ett stort antal sensorer som ska fungera i många år och som klarar att monteras på all möjlig utrustning och infrastruktur för ett hållbart underhåll, ovan och under jord. Uppkopplad utrustning kan signalera när service behövs istället för att det görs enligt satt schema, något som kan spara både pengar och miljön genom lägre installationskostnad och energiåtgång.

– Future by Lund fungerar som ett ekostystem där olika aktörer bidrar med sina unika förmågor och samarbetar för att skapa smarta lösningar för hållbar samhällsutveckling. För oss är det här en spännande testbädd för tekniker som Narrowband IoT, där våra samarbetspartners kan labba med tekniken för att lösa riktiga utmaningar i staden, säger Magnus Leonhardt, strategi- och innovationschef på Telia Sverige.

Smarta offentliga miljöer är en del av det Strategiska innovationsprogrammet för Sakernas internet, IoT Sverige, som finansieras av Vinnova. Projektet startade den 1 september 2017 och pågår till den 30 juni 2020.