Nyheter

E22 öppnar tidigare än planerat

Arbetet med den nya bron till E22 har gått bra och motorvägen kan öppna två dagar tidigare än beräknat. Den 17 april cirka 20.00 öppnas vägen mellan trafikplatserna Gastelyckan och Lund norra. En effektiv organisation med erfaren och engagerad personal som har arbetat dygnet runt har gjort detta möjligt.

Egentligen skulle E22 ha blivit tillgänglig för trafik först på kvällen den 19 april.

– Vi har gjort allt vi har kunnat för att påskynda arbetet och orsaka så lite besvär som möjligt. Nu är vi mycket glada över att kunna öppna vägen tidigare. Trafiken har flutit på utan några större problem under avstängningen. Många verkar ha valt andra vägar eller rest med kollektivtrafik, säger Henrik Andersson, produktionschef Spårväg Lund C – ESS Skanska Sverige AB.

Skälet till att det byggdes en ny bro till E22 är att det behövdes ett bredare brospann för spårvägens dubbla spår i mittensektionen, körfält för bilar på båda sidor om spårvägen samt dubbla gång- och cykelbanor. Den gamla bron hade begränsad höjd och därmed kunde inte högre lastbilar passera. Den nya bron är också något längre för att förbereda för den breddning som behövs inför den kommande trafikplats Ideon.

Busstrafiken ändras inte i detta skede för SkåneExpressen 1 och linje 169. Busshållplats Lund Norra TPL är stängd till den 21 maj då gång- och cykelvägen under E22 öppnas igen. Busshållplats Brunnshög V kvarstår som ersättningshållplats för Lund Norra TPL.

Foto: Magnus Gustavsson