Nyheter

Svevia gör vägarna bättre i Västerbotten

Under sommaren kommer Svevia att utföra en rad olika förbättringsåtgärder på vägarna runt om i Västerbotten. Totalt rör det sig om en affär på 116 miljoner kronor.

– Vägar har ett ständigt behov av löpande underhåll men också ombyggnationer. När vägen belastas över tid så skapas det förändringar i vägkonstruktionen som gör att den tillslut behöver åtgärdas, säger B-O Forsberg, Svevia.

På uppdrag av Trafikverket ska Svevia under årets sommarsäsong åtgärda åtta nya vägsträckor på totalt cirka 120 kilometer väg som ska förstärkas och få en ny beläggning.

– Förstärkningsarbete kan vara utbyte av ytskiktet på vägen, det är själva beläggningen eller asfalten kan man säga. Men det kan också innebära mer omfattande urgrävningar av en sträcka där konstruktionen inte längre ger tillräcklig bärighet.

De sträckor som Svevia ska åtgärda den här sommaren är:(kilometer för sträckorna är avrundat till närmaste jämnt tal)

E12 Forsmark – Stålfjäll, 20 km
Väg 353 Knaften – Lycksele, 14 km
E4 Y-länsgräns – Nordmaling, 14 km
Väg 513 Levar – Nordmaling, 4 km
Väg 353 Baggård – Nyåker, 24 km
Väg 92 Marahällan – Vännäs, 4 km
Väg 92 Balsjö – Bjurholm, 14 km
Väg 363 Månäs – Gillesnoule, 24 km

Projekt som startade redan förra sommaren och som fortsätter under årets säsong är väg 95 Boliden – Bd-länsgräns, 54 km, Väg 620 Botsmark – Buberget,16 km.

– Vi ber pendlare och trafikanter om förståelse för att vi arbetar på vägen för att göra deras väg säkrare och mer framkomlig och uppmanar dem att visa hänsyn till våra medarbetare och arbetsmaskiner som arbetar på vägen.