Nyheter

Kliv rakt in i Göteborgs varvshistoria med VR-teknik

Sverige var världsledande inom varvsindustrin under flera hundra år, men nästan inga spår finns kvar från epoken ute vid Lindholmspiren. En animatör, en regissör och en programmerare från Studio Jox/FilmEpidemin återskapar varvsmiljön med VR-teknik så att besökare kan kliva in i historien och uppleva varvsepoken.

– Man ska få känslan av att man själv är en svetsare på varvet, säger Benoit Lafréchoux, animatör på Studio Jox.

Varvshistorien i VR
Jonas Myrstrand från Studio Jox/FilmEpidemin berättar om valet av VR:

– Det är klart att varvshistorian finns i böcker, informationsfilmer och arkivfilmer, men det här är ett sätt att berätta på som tilltalar många, framförallt yngre. Frågar man en tjuguåring i Göteborg i dag så har de ingen aning om att vi var en så stor nation inom varvsindustrin, säger Jonas Myrstrand från Studio Jox/FilmEpidemin.

Att arbeta med VR är en strategiskt satsning för att att bland annat göra kulturen mer tillgänglig för flera:

– Kulturnämnden stöttar flera olika projekt inom ny teknik och digitalisering. Allt för att göra kulturen mer tillgänglig. Att resa i tid och rum, via teknik, ger oss nya möjligheter, säger Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Ny teknik ger nya möjligheter att gestalta kulturarvet
Västra Götalandsregionens kulturnämnd har bidragit med medel för att möjliggöra projektet. I filmreportaget kan man se VR-miljön där man kan gå omkring på varvet, testa på arbetsuppgifter och få en känsla av hur industrin såg ut. Där berättar även skaparna mer om idén och hur projektet utvecklas.

– I vår kulturstrategi finns ett mål om att nyttja tekniken. Den nya tekniken ger nya möjligheter att gestalta kulturarvet, säger Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Europeiska kulturarvsåret 2018
EU har utsett 2018 till ett europeiskt kulturarvsår. Syftet är att visa på kulturarvets betydelse för den kulturella mångfalden och interkulturell dialog, men även för ekonomin och för EU:s förbindelser med andra länder. Under kulturarvsåret 2018 kommer evenemang att anordnas över hela Europa. Riksantikvarieämbetet har en samordnande roll för alla aktiviteter och evenemang som sker i Sverige under Kulturarvsåret.