Nyheter

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsning att bättre nyttja svensk biogas

Svensk Sjöfart välkomnar regeringens satsning som lanserade idag med 200 miljoner på att bättre nyttja svensk biogas till tung trafik som presenterades i DI.

– Vi gläds förstås särskilt åt att miljöminister Karolina Skog (MP) särskilt ser sjöfarten som en bransch med utvecklingspotential inom just biogas. Särskilt med tanke på att IMO nu så tydligt satt ner foten vad gäller en långsiktig plan för att reducera sjöfartens klimatpåverkan, säger Pia Berglund, vice vd på föreningen Svensk Sjöfart.