Nyheter

Flygstrejk hotar på flera håll – så får du pengar tillbaka om semesterresan strular

En rad svenska semesterflyg kan komma att ställas in i sommar till följd av strejk. Men det finns också positiva nyheter. En ny EU-dom kan ge resenärer rätt till 600 euro per person för flyg som ställs in eller blir över tre timmar försenade till följd av strejk.

Runtom i Europa har flygstrejker brutit ut och de riskerar att bli fler. I Grekland pågår just nu en generalstrejk som påverkar flyg till och från Sverige. Sedan tidigare är Air France drabbat av en utdragen konflikt med sina anställda och i slutet av juni riskerar även Ryanair en strejk bland sina anställda. Om inte Ryanair går med på de krav som fackförbund i fyra europeiska länder har ställt kommer en stor strejk att bryta ut 30 juni, lagom till sommarens absoluta högsäsong.

Flygstrejkerna riskerar därför att påverka svenskarnas semesterflyg i stor utsträckning. Men en positiv nyhet i sammanhanget är att den som påverkas av försenade eller inställda flyg till följd av en strejk numer kan ha rätt till ersättning om 600 euro – drygt 6 000 kronor – per person. Fram till april i år fick alla typer av flygstrejker benämningen ”extraordinära händelser”, vilket har gjort att flygbolagen undvikit att betala ersättning till passagerare som drabbats av försenade eller inställda flyg till följd av en strejk. Men en ny EU-dom som trädde i kraft den 17 april innebär nu att flygbolagen blir ersättningsskyldiga för de försenade eller inställda flyg som följer av strejker som genomförs av flygbolagens egen personal.

Avgörande för huruvida resenärer har rätt till ersättning beror alltså på vad som ligger bakom flygstörningarna. I den rådande generalstrejken i Grekland är det flygledningspersonal som strejkar, varför förseningarna som följer fortfarande ses som ”extraordinära händelser” och inte berättigar till ersättning. Men vid en eventuell strejk bland Ryanairs anställda senare i sommar skulle resenärer ha rätt till ersättning.

– I och med den nya EU-domen ser vi en glädjande utveckling där resenärerna nu har rätt till ersättning i de fall där flygbolagens egen personal strejkar. Det är ett viktigt steg i rätt riktning för ett starkare konsumentskydd, säger Andreas Hermansson, Sverigechef på Airhelp.

För att Ryanair ska undvika att bli ersättningsskyldigt vid en eventuell strejk senare i sommar måste flygbolaget ställa in sina flyg minst 14 dagar i förväg, samt tydligt informera alla berörda passagerare.

Så gör du om flyget blir försenat:

·          Behåll ditt boardingkort och andra dokument

·          Fråga varför flygningen är försenad

·          Notera ankomsttiden till din slutdestination

·          Begär att flygbolaget bekostar dina måltider och förfriskningar

·          Underteckna inte något och acceptera inte några erbjudanden som kan upphäva dina rättigheter

·          Vänta. Om planet blir mer än fem timmar försenat har du rätt att ställa in resan, och ändå ha rätt till kompensation

·          Få flygbolaget att erbjuda dig ett hotellrum, i de fall där övernattning krävs

·          Spara dina kvitton om du behövt spendera extra pengar på grund av din försening

·          Kontrollera om din flight är berättigad till kompensation