Nyheter

”Överförande av basunderhåll löser inte järnvägsbranschens utmaningar”

Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer (FSJ) har träffat utredningen gällande: Kommittédirektiv för överförande av basunderhåll från Infranord AB till Trafikverket.

– Det var ett bra möte, företrädarna för utredningen är pålästa och intresserade av vår syn på järnvägsunderhållet och vi är tacksamma över deras öppenhet. Men vi ser att de begränsas av utredningens direktiv som grundlöst förutsätter att Trafikverket ska ta över Infranords underhållsverksamhet. Detta kommer inte lösa de utmaningar vi har inom järnvägsbranschen, säger Robert Röder, ordförande i Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer.

Sveriges Järnvägsentreprenörer förordar att den nya regeringen och deras samarbetspartier kompletterar utredningsdirektivet med hur man bäst finner lösningar på dagens utmaningar inom järnvägen och vilka åtgärder som ska göras.

FSJ för gärna samtal om gränssnitten och om vem som ska göra vad i en öppen dialog. Kontrakten kan exempelvis utvecklas genom att besiktning och akut felavhjälpning utförs av Trafikverket. Grunden för utveckling av kontrakt och gränssnitt ska baseras på tidigare utredningar genomförda av Gunnar Alexandersson, Trafikverket och VTI.

Målsättningen ska vara en långsiktig underhållsplan som tas fram i samverkan av järnvägens aktörer då detta bidrar till en ökad punktlighet för resenärer och godsköpare. Att utveckla den hållbara och konkurrenskraftiga infrastrukturen tar tid. FSJ anser att Trafikverket bör få ett övergripande ansvar för kompetensförsörjning och utbildning till järnvägsyrken.

Foto: Kasper Dudzik