Nyheter

Kan mer än var femte förare ha kört bil påverkad?

På Jönköpings stora nyhetssajt Jnytt.se pågår just nu en intressant webbenkät. Frågan som ställs är: ”Har du någon gång kört bil påverkad av något olagligt?”.
I skrivande stund svarar över 21% att det ”tyvärr har hänt”. Om det skulle vara statistiskt hållbart så skulle alltså mer än var femte bilist ha kört påverkad av alkohol, droger eller medicin. Extremt skrämmande siffror som visar på en absurd alkoholnorm, menar MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund.
Det är lite drygt 400 svarande än så länge, men det är ändå så mycket högre siffror än vi på MHF har fruktat. Om det skulle vara statistiskt hållbart så skulle alltså mer än var femte bilist ha kört påverkad av alkohol eller narkotika.
Systembolagets dotterbolag IQ visar i sin rapport Alkoholindex för 2018 (se bilaga) att den svenska attityden till alkohol blir alltmer liberal.
–Extremt skrämmande siffror som visar på en absurd alkoholnorm, säger Göran Sydhage, VD på MHF Motorförarnas Helnykterhetsförbund. Vi måste hjälpas åt att vända detta, så att den självklara normen är att man aldrig ska köra efter att man har druckit alkohol eller knarkat. Vi ser en glidning mot ”kontinentala” dryckes- och förarvanor. Det är liksom OK att ta något glas vin och sedan köra hem. Vi anser att det på inga villkor är OK. Alkhoholpåverkade förare utsätter sig för mer än åtta gånger högre risk att förolyckas i trafiken. 
Har man både rökt gräs och druckit alkohol ökar risken till femton gånger den som en nykter förare utsätter sig och – ännu värre – andra för.
Polisen rapporterar att vid vissa nykterhetskontroller så tar man idag fler som är påverkade av andra droger än alkohol även i Sverige.