Nyheter

Nya volymrekord för Skandinaviens största RoRo-hamn i Trelleborg

Trelleborgs Hamn nådde nya rekordnivåer under 2018 och över en miljon enheter, bestående av lastbilar, trailers och personbilar passerade hamnen. Därmed befäster Trelleborgs Hamn sin position som Skandinaviens största RoRo-hamn.
Under 2018 passerade 1 161 462 enheter genom Trelleborgs Hamn, vilket är en ökning med 3,2 % samt har även 1 831 290 passagerare passerat genom hamnen, vilket är en ökning med 4,2 %. Denna ökning har skett trots att ett av våra största fartyg var på varv under en tre månaders period.
Unity Line utökade sin fartygsflotta med ytterligare ett fartyg under 2018 och TT-Line startade en ny linje till Klaipeda, därmed opererar Trelleborgs Hamn nu fem destinationer.
– Vi kan konstatera att de åtgärder som vi har gjort och kommer fortsätta att göra, stödjer vårt arbete med att vara Europas bästa RoRo-hamn, säger Jörgen Nilsson, CEO, Trelleborgs Hamn AB. Vi arbetar hela tiden inom tre prioriterande områden, kunder, personal och effektivisering som tillsammans med övriga aktiviteter är nycklar till vår fortsatt goda utveckling.
2019 har börjat bra och byggandet av ett nytt färjeläge och en ny handelskaj är i full gång. Utbyggnaden av hamnen följer planen som innebär att allt skall stå klart under 2025 då Trelleborgs Hamn skall bereda plats för Kuststad 2025, som är ett stadsutvecklingsprojekt i Trelleborgs kommun.
– Genom utbyggnad och flytt av hamnen till det nya området i sydost kommer vi att klara ökade godsvolymer i ett längre perspektiv, säger Jörgen Nilsson.
Trelleborgs Hamn har ett ur transportsynpunkt mycket gynnsamt geografiskt läge i förhållande till kontinental Europa. Hamnen har en hög frekvens i antal ankomster och avgångar per dygn och de tre rederierna TT-Line, Unity Line och Stena Line har 13 färjor som trafikerar dygnet runt 365 dagar om året.
Foto: Trelleborgs Hamn