Nyheter

Ett viktigt steg mot en hållbar bilflotta

Anticimex AB byter ut alla fossildrivna tjänstebilar mot laddbara bilar. Genom detta räknar man med att sänka förbrukningen av fossilt bränsle på dessa med 40 procent.
För att ta ytterligare steg i riktningen mot ett fossilfritt företag byter Anticimex AB ut alla fossildrivna tjänstebilar i sin tjänstebilspark mot laddbara bilar. Det går inte längre att beställa fordon som bara drivs med fossilt bränsle utan man kan endast välja laddbara bilar.
Ett av Anticimex hållbarhetsmål är att reducera koldioxidutsläppen för både tjänste- och servicebilar med 20 procent till år 2020.
– Vår förhoppning är att i och med bytet till laddbara bilar kommer vår förbrukning av fossila bränslen gå ner med 40 procent på tjänstebilarna. Det här är ett viktigt steg i vår riktning mot en komplett hållbar bilflotta, säger Robin Ljungström Fleet Manager på Anticimex.
Anticimex introducerade laddbara tjänstebilar under 2017/2018. Idag har Anticimex ca 850 servicebilar och 380 tjänstebilar. Den nya tjänstebilsparken involverar ca 345 bilar.
De bilar som ej involveras är tjänstebilarna på Anticimex kontor i region norr.