Nyheter

Norconsult kapar restiderna på Dalabanan

Norconsult har vunnit uppdraget att projektera åtgärder som förbättrar tågföringen på Dalabanan genom stationen Snickarbo, som ligger på sträckan mellan Avesta/Krylbo och Hedemora.
Dalabanan förbinder Dalarna med Västmanland, Uppland och Stockholmsregionen. Utmed banan finns elva kommuner med totalt 430 000 invånare, och Dalabanan berör dessutom ytterligare kommuner via anslutande banor. För att minska restiden på banan behöver trimnings- och kapacitetshöjande åtgärder vidtas på sträckan. För Snickarbo innebär åtgärderna att två tåg ska kunna mötas och få samtidig infart. Mötestiden blir därmed kortare.
Norconsults uppdrag innebär i huvudsak signalprojektering men också projektering av spår, kontaktledning, geoteknik och leverans av ett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad. Uppdraget skall vara slutfört hösten 2019 för att möjliggöra byggstart 2020.
Tony Strandberg, teamchef för Spår- & Järnvägsteknik på Norconsult är stolt och glad över att ha vunnit projekteringen.
– Ännu ett uppdrag på Dalabanan som ställer krav på hög kompetens inom järnvägsteknik, säger Tony stolt. Järnvägsteamet har en mycket positiv orderingång och har vunnit flera stora ramavtal. Vi har därför behov av nya medarbetare i Varberg, Halmstad, Helsingborg, Göteborg och Malmö, fortsätter han.