Nyheter

Nyregistrerade bilar minskade med 11,3 procent i januari

Under januari månad 2019 nyregistrerades 21 117 personbilar, en minskning med 11,3 procent jämfört med januari månad föregående år. Det visar Trafikanalys officiella månadsstatistik över nyregistrerade fordon.
Andelen nyregistrerade personbilar som definieras som klimatbonusbil, det vill säga elbilar, laddhybrider och gasbilar (natur-, bio- och metangas), var i januari drygt 13 procent. Dieselbilar uppgick till 38 procent av nyregistreringarna, en minskning med 17,1 procent jämfört med januari föregående år. Det bonus malus-system som infördes 1 juli 2018 kommer att påverka jämförelsen med föregående år under hela 2019.
Av de nyregistrerade bilarna var 20 695 av årsmodell 2017 eller senare och 422 av äldre årsmodeller. Under månaden avregistrerades 25 326 personbilar, vilket betyder att personbilsparken sammantaget minskade med 4 209 fordon.
69 procent av bilarna registrerades av företag och organisationer, varav företag i bildetaljhandeln svarade för knappt 29 procent av den totala nyregistreringen. Av bilar registrerade på privatpersoner stod män för 64 procent och kvinnor för resterande 36 procent.
De totala lastbilsregistreringarna uppgick till 3 442 under januari, vilket är en minskning med 22,8 procent jämfört med januari året innan. Lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 2 920, en minskning med 24,4 procent och tunga lastbilar över 3,5 ton uppgick till 522, en minskning med 12,4 procent jämfört med januari 2018.
Nyregistreringar januari 2019
Hittills i år har nyregistreringar av personbilar minskat med 11,3 procent jämfört med samma period föregående år. Antalet nyregistrerade dieseldrivna personbilar är hittills i år 8 113, en minskning med 17,1 procent jämfört med samma period föregående år.
Personbilar som kan drivas med el (inklusive elhybrid och laddhybrid), etanol eller gas står för 19,8 procent av nyregistreringarna hittills i år, jämfört med 14,8 procent under samma period 2018.
Källa: Trafikanalys