Nyheter

Debatt: Station Haga i Göteborg blir en viktig knutpunkt

Att jämföra dagens hållplats intill Hagakyrkan med den kommande station Haga är inte relevant. Det som i dag är en spårvagnshållplats blir i framtiden en fullskalig tågstation med fyra spår under jord och flertalet hållplatslägen för spårvagnar och bussar på ytan. Det här anser Roger Vahnberg, vice vd, Västtrafik och Lars Holmin (M), styrelseordförande Västtrafik.
Så här skriver de båda i debattartikeln:
”Låt oss förtydliga att de 50,000 resor per vardagsdygn som vi på Västtrafik räknar med vid Västlänkens station i Haga år 2035 inkluderar både tåg-, buss- och spårvagnsresor. Detta är en beräkning som tar avstamp i politiska mål men även det faktum att resandet med kollektivtrafiken ständigt ökar. De senaste tio åren har resandet med tågen i Västsverige ökat med 95 procent. Kollektivtrafiken totalt har ökat med 60 procent. Det går aldrig att säga säkert, men historiskt sett är det snarare så att andra liknande projekt inte tagit i tillräckligt, tvärtom.
Enligt Västra Götalandsregionens prognos ökar befolkningen med 17 procent fram till år 2035. När befolkningen ökar, så ökar även arbetspendlingen och övriga resor. För att inte bilåkarna ska bli fler och fler för varje år är det helt nödvändigt att biltrafiken minskar. Stadens egna mål är att minska bilresandet med 25 procent till år 2035. Vår undersökning Hållplats 2018 visar att 73 procent av göteborgarna anser att kollektivtrafiken ska prioriteras framför bilen när det byggs i stan och 68 procent tycker att färre bilar i centrum skapar en mer attraktiv stad. Där är kollektivtrafiken och Västlänken en möjliggörare.
När vi nu är med och bygger Västlänken så är det med siktet inställt på framtiden. Om ni bara tittar på hur det ser ut idag missar ni potentialen. Utveckling och förändring sker genom en vilja om något mer än det som är idag, inte genom att blicka tillbaka på det som varit.
Att jämföra dagens hållplats intill Hagakyrkan med den kommande stationen är inte relevant. Det som idag är en spårvagnshållplats blir i framtiden en fullskalig tågstation med fyra spår under jord och flertalet hållplatslägen för spårvagnar och bussar på ytan. Här byggs en ny, stor och betydelsefull knutpunkt för våra resenärer. Detta i ett centralt beläget område som växer. Att de som bor och verkar i västra centrum får nära till en tågstation, och därmed slipper resa genom det idag mycket trafikerade city, ser vi väldigt positivt på. Det kommer också innebära att hela kollektivtrafiksystemet i Göteborg avlastas och blir mindre störningskänsligt.
Vidare välkomnar vi den offensiva cykelsatsning som sker vid Västlänkens stationer. I ett transportsystem som är kostnadseffektivt och hållbart är kollektivtrafiken basen och den mobilitet som cykeln erbjuder ett givet komplement.
Vi sticker inte under stol med att det kommer innebära ansträngningar här och nu. Men att lägga mycket pengar på kollektivtrafik och hållbart resande kan inte enbart ses som en kostnad, det är också en investering i samhället.”
Roger Vahnberg, vice vd, Västtrafik
Lars Holmin (M), styrelseordförande Västtrafik
Bild: ABAKO Arkitektkontor