Nyheter

Lidl kör fossilfritt 2025

Lidl Sverige har under många år arbetat intensivt med att driva utvecklingen av klimatsmarta och hållbara logistiklösningar och tar nu nästa stora kliv framåt genom att anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning. Som första dagligvarukedja sätter Lidl målet att genomföra fossilfria transporter 2025.
Fossilfritt Sverige startades som ett initiativ av regeringen inför klimatmötet i Paris 2015 med målet att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer. Målet med den så kallade transportutmaningen är att koldioxidutsläppen från transportsektorn i Sverige ska minska med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010. Lidl Sverige antar nu utmaningen och sätter som första dagligvarukedja målet att köra fossilfritt 2025.
– Med transportutmaningen vill vi visa hur många företag, kommuner och regioner som är beredda att gå före och visa vägen i klimatomställningen. Genom att visa att det är möjligt inspirerar de fler att ta steget mot fossilfria transporter, säger Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige.
Hållbarhet är en integrerad del av Lidls affärsmodell. De effektiva transporterna och logistiken gynnar inte bara miljön utan bidrar också till att Lidl kan leva upp till affärsidén högsta kvalitet till bästa pris.
– Vi har under många år arbetat intensivt med att driva utvecklingen framåt för mer klimatsmarta och hållbara logistiklösningar. Det är ett helt naturligt nästa steg och en självklarthet för oss att våra godstransporter skall vara fossilfria 2025, om inte tidigare, säger Johan Augustsson, Sverigechef Lidl.
Bara under de sista två åren har Lidl lyckats minska CO2-utsläppen från godstransporter med över 50 procent. Dessutom har antalet lastbilar minskat med 10 stycken per dag genom att höja fyllnadsgraden på lastbilarna och öka antalet kolli per pall.
– Hållbarhet genomsyrar alla delar av Lidls unika koncept. Nu tar vi nästa steg i vårt hållbarhetsarbete, och utmanar branschen genom att sätta ett aggressivt mål för våra godstransporter, säger Carl Ceder, Logistikchef Lidl Sverige.
Lidl Sveriges logistik- och transportutveckling
• 2010 kom den första miljöbilen in i Lidls lastbilsflotta, då en biogashybrid från Volvo som tankades på biogas producerad bland annat från avfallet från det dåvarande centrallagret i Eskilstuna.
• 2013 påbörjades omställningen av stora delar av lastbilarna till biodiesel.
• 2014 började den första elhybriden att rulla som en del av Off Peak projektet med Stockholm Stad.
• 2016 ställdes alla lastbilar i flottan om för att gå på mer klimatsmarta drivmedel.
• 2017 tecknade Lidl Sverige ett avtal med techbolaget Einride för ett inledande försök med en övergång till deras eldrivna, självkörande lastbil, T-pod.
Idag har Lidl Sverige en mix av olika drivmedel i flottan, där den största är biodiesel, följt av Svanenmärkt diesel (diesel med 50 procent fossilfri), el- och biogashybrider och även ett rent biogasfordon.
Fakta fossilfria transporter
För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs, i enlighet med förslaget till EU:s förnybarhetsdirektiv, att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95.
Foto: Lidl