Nyheter

Transportindikatorn signalerar avmattning i svensk ekonomi

Transportföretagens Transportindikator signalerar avmattning i ekonomin. Indexet sjönk i januari till under 50 som är gränsen mellan hög- respektive lågkonjunktur.
Indexet har sjunkit sedan i november men först i januari har det gått ner under 50. Transportindikatorn är utformad med Inköpschefsindex som förebild, med skillnaden att det är personer i ledande befattning inom godstransporter och logistik som är uppgiftslämnare.
Indikatorn baseras på uppgifter om hur orderingång, godsvolym och sysselsättning utvecklas i transportbranschen. Indexet var i januari 46,8 efter att i december har varit 50,0 och i november 64,4.
– Eftersom transportnäringen är starkt kopplad till konjunkturläget är Transportindikatorn en värdefull mätare på det ekonomiska läget i stort (BNP:s utveckling). Uppgiftsinsamlingen från branschen har pågått månatligen sedan ett halvår tillbaka och utgör grunden för den första Transportindikatorn som hädanefter kommer att ges ut varje månad, säger Ulf Perbo, näringspolitisk chef Transportföretagen.
– Indexets avmattning sedan i november är en varningssignal för att godsvolymerna har en svag utveckling, vilket i sin tur indikerar en avmattning i BNP. Detta är i linje med flera konjunkturbedömningar som presenterats efter årsskiftet, säger Ulf Perbo.
Byggbranschen är en av transportbranschens viktigaste kunder och den nedgång i bostadsbyggandet som nu sker är förmodligen en av orsakerna till avmattningen.
Bild: Transportföretagen