Nyheter

Intelligenta och digitala registreringsskyltar – något för framtiden?

Är intelligenta och digitala registreringsskyltar något för Sverige att satsa på? Nej, visar en utredning som nyligen redovisats för Transportstyrelsen.
Den digitala utvecklingen skapas ständigt nya möjligheter. En sådan skulle kunna vara att nyttja en registreringsskylt till att informera om mer än endast själva registreringsnumret. En uppkopplad, digital registreringsskylt skulle kunna uppmärksamma andra trafikanter om att bilen framför dem exempelvis körs i övningskörning eller är anmäld stulen.
– Det finns ett mervärde i att skyltar skulle kunna lämna mer information än endast registreringsnumret. Det vi velat få klarlagt är om det motiverat att arbeta vidare med frågan med tanke på kostnader och vad det skulle innebära ur ett integritetsperspektiv, säger Christoffer Kärrdahl, verksamhetsutvecklare på Transportstyrelsen.
I en utredning har potentiella fördelar och nackdelar ställts emot varann. Slutsatsen är att det kostar mer än det smakar. Att utrusta den svenska fordonsparken med digitala registreringsskyltar skulle kosta mellan 18 och 77 miljarder kronor. Dessutom finns betänkligheter kopplade till den personliga integriteten.
Fordonet som plattform att föredra
Ytterligare något som talar mot digitala registreringsskyltar är den snabba tekniska utvecklingen av själva fordonen. Många av de fördelar som har identifierats i studien kommer inom några få år att kunna lösas av fordonens egen teknik. Tekniken kommer sannolikt introduceras bland yrkesfordon och i premiumsegment för att sedan bli tillgängligt för samtliga personbilar.
– Framtida, internetuppkopplade fordon skulle vid start kunna kontrollera statusen mot vägtrafikregistret och hindra att föraren kör iväg om något är oklart. Vi tror detta är något som kan bli verklighet inom ett fåtal år, säger Christofer Kärrdahl.
Bild: Transportstyrelsen