Nyheter

Nu startar AI Innovation of Sweden

Idag invigdes AI Innovation of Sweden på Lindholmen Science Park i Göteborg tillsammans med de 40-tal partners som hittills bekräftats. Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman var på plats för att öppna det nationella centret, som genom samverkan och co-location ska accelerera innovation och forskning inom praktiskt tillämpad Artificiell Intelligens – AI.
Huvudfinansiär är Sveriges innovationsmyndighet Vinnova och Generaldirektör Darja Isaksson uttrycker Vinnovas tankar om hur satsningen möter samhällets behov.

– Sverige behöver kraftsamla på forskning och innovation inom AI för att stärka vår långsiktiga konkurrenskraft och våra möjligheter att utveckla nya lösningar som möter viktiga behov i samhället, säger Darja Isaksson. AI Innovation of Sweden är en viktig pusselbit eftersom det handlar om en nationellt sammanhängande struktur med flera geografiska noder. Nu är den första, västra noden på plats. Tillsammans med övriga noder med olika profil bidrar detta initiativ till att flytta fram Sveriges position, avslutar Isaksson.
AI Innovation of Sweden är en nationell och neutral satsning med ambition att fungera som en motor i det svenska AI-ekosystemet. Fokus ligger på att accelerera tillämpning av AI genom delning av kunskap och data, samlokalisering och samarbetsprojekt, allt med ett starkt fokus på etik, transparens och säkerhet. AI Innovation of Sweden etablerar gemensamma resurser, t ex den “Data Factory”, som ska tillgängliggöra data på ett nytt och unikt sätt, och “Co-Location sites” där målet är att öka samarbete, kunskapsdelning och förmågan att attrahera talang. Över 40 organisationer och företag – inom näringsliv, akademi och offentlig verksamhet – har anslutit sig och fler är väntade.
Energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman understryker betydelsen av centret.
– Sverige ska vara bäst i världen på att använda digitaliseringens möjligheter. AI Innovation of Sweden är en viktig del i att göra verklighet av det, kommenterar Anders Ygeman.
Lindholmen Science Park AB står som värd för AI Innovation of Sweden, och det är tydligt att intresset för satsningen är stort.
– Viljan och behovet att vara del av ett ekosystem har varit mycket tydlig i de hundratals diskussioner vi har haft under förberedelsearbetet till AI Innovation of Sweden. Det enorma engagemang vi har mött från industrin, akademin och offentlig sektor ger oss nu möjlighet att etablera en substantiell och värdefull resurs för Sverige och svensk industri, säger Martin Svensson, Co-director, AI Innovation of Sweden, Lindholmen Science Park.
Under invigningen lanserades även den fria online-utbildningen “Elements of AI” i Sverige, för att accelerera kunskapsnivån inom AI. Bakom utbildningen står Helsingfors Universitet och Reaktor, ett finskt IT-konsultbolag. Över 1% av Finlands befolkning och totalt 130 000 studenter har hittills påbörjat kursen. Vinnova finansierar översättningen till svenska samt lanseringen i Sverige, och AI Innovation of Sweden koordinerar engagemanget från svensk industri, akademi och offentlig sektor.
– Då AI påverkar alla är en av de viktigaste frågorna att öka förståelsen för och kunskapen om AI. Med Elements of AI kommer vi signifikant kunna höja AI-kompetensen i Sverige. Jag ser fram emot utmaningen och att få ännu fler i Sverige att ta kursen än i Finland!, säger Fredrik Heintz, AI-forskare vid Linköpings Universitet som blir akademisk partner i Elements of AI.
Invigningen följdes av att Anders Ygeman låste upp dörrarna till AI Innovation of Swedens nya samlokaliseringslokaler.
AI Innovation of Sweden finansieras av Vinnova, Västra Götalandsregionen, industrin, offentlig sektor, forskningsinstitut och akademin. Intressenter från dessa områden är inbjudna att bli partners för att hjälpa till att bygga upp betydelsefulla resurser för att långsiktigt stärka svensk industris konkurrenskraft och svensk välfärd. Formell värd för satsningen är Lindholmen Science Park AB.
Foto: Lindholmen Science Park AB