Nyheter

Nygammal trafik från Ecuador och Dominikanska Republiken direkt till Helsingborgs Hamn

Rederiet Baltic Refeers startar direkttrafik till Helsingborgs Hamn och öppnar upp för nya affärsmöjligheter. Första fartyget angjorde kaj redan 24 januari och nu väljer rederiet att anlöpa Helsingborg varje vecka med containrar från Ecuador och Dominikanska republiken med bananer i lasten.
Det ryska rederiet Baltic Reefers är en ny kund för Helsingborgs Hamn och veckoanlöpet innebär ökad effektivitet för Sveriges fruktimportörer då trafiken går direkt till Helsingborg istället för via omlastningshamnar i Europa. I och med detta förkortas transittiden med minst en vecka jämfört med nuvarande transportlösning. Servicen har vuxit fram genom ett kreativt samarbete mellan hamn, agent och rederi.
– Det känns väldigt roligt att resultatet vi fick efter nära samarbete med Cool Carriers tidigare nu kan fortsätta i ny tappning med Baltic Reefers. Det ska bli spännande att se utvecklingen, vi har arbetat målinriktat för att få hit den nya kunden och att hoppa över en omlastning skapar ett attraktivt erbjudande för de svenska fruktimportörerna säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn.
Bananerna fylls på varje torsdag
Fartygen som trafikerar slingan kommer in på torsdagar i Helsingborgs Hamn och fortsätter härifrån vidare till St. Petersburg. Det handlar om en omsättning på 80–100 containrar i veckan eller runt 5 000 enheter per år via Helsingborgs Hamn.
Den nya slingan befäster Helsingborgs Hamns position som nordens största hamn för frukt och grönt. Imponerande siffror visar att nästintill alla bananer som äts i Sverige kommer via Helsingborg och flödet av frukt och grönt är oftast jämnt fördelat över året, med undantag för citruspeaken som är mellan november och mars månad.
Kylmöjligheter
Många av de varor som anländer Helsingborgs Hamn kräver stor tillgång till kylmöjligheter. Trycket på just kylcontainrar är högt och har under de senaste åren blivit ännu högre. Idag finns 400 eluttag (s.k. reeferuttag) för kylcontainrar i Helsingborgs Hamn, vilket är flest av alla hamnar i hela Sverige. Att erbjuda många uttag underlättar logistiken och placeringen när det är säsong för en fruktsort och det är en betydande konkurrensfördel för hamnen.