Nyheter

Resandet med Västtrafik fortsätter öka

Under 2018 gjordes 339 miljoner resor med kollektivtrafiken i Västsverige, vilket är en ökning med fyra procent jämfört med året innan. Samtidigt väljer allt fler att betala sina resor via appen Västtrafik To Go där varannan biljett numera säljs.
Precis som 2017 blev även 2018 ett rekordår för Västtrafik. Totalt genomfördes 339 miljoner resor i Västra Götaland under året.
— Att fler och fler väljer att resa med kollektivtrafiken visar att vi tar i steg i rätt riktning för att skapa ett mer hållbart samhälle. När Västsverige växer och utvecklas som region spelar också kollektivtrafiken en allt viktigare roll, säger Lars Holmin (M), ordförande i Västtrafiks styrelse.
Ökning bland flera trafikslag
Resandet ökar inom alla trafikslag, bortsett från tåg som ligger på samma nivå som året innan. Det totala resandet med kollektivtrafiken i Västra Götalandsregionen beräknas ha ökat med totalt fyra procent under 2018.
Allra flest resenärer finns inom busstrafiken, som fortsätter växa. Förra året gjordes 178 miljoner resor med Västtrafiks bussar vilket är fyra procent mer än året innan.
Spårvagnstrafiken i Göteborg står också för en stor del av resorna. Under 2018 gjordes 131 miljoner resor med spårvagnarna, en ökning med fem miljoner resor eller fyra procent.
Sett till geografi görs flest resor i Göteborgsregionen. Där gjordes 287 miljoner resor under 2018 vilket var en ökning med fem procent.
Digitala biljettköp fortsätter växa
Under året fortsatte också appen Västtrafik To Go att växa. Numera köps varannan biljett av privatkunder via appen som har nästan 500 000 aktiva användare varje månad. Totalt har appen laddats ned över 2,7 miljoner gånger.
Flera satsningar ligger bakom
Under året som gick fortsatte Västtrafik att förbättra sitt utbud genom flera nya linjer, förstärkning av trafiken och plats för fler resenärer ombord. Flera nya och attraktiva resecentrum och förbättrad standard på hållplatser är andra exempel på satsningar.
— Det är glädjande att fler upptäcker kollektivtrafiken och att vi närmar oss vårt mål om att fördubbla antalet resor till år 2025. Jag tror att bra utbud och pålitlig service i kombination med smarta digitala lösningar och förbättrad framkomlighet i Göteborgsområdet kommer att fortsätta vara avgörande för att fler att resa tillsammans, säger Lars Backström, vd på Västtrafik.
Så här fördelades resorna 2018:
Tåg: 21 miljoner resor (+/- 0 %)
Buss: 178 miljoner resor (+4%)
Spårvagn: 131 miljoner resor (+4%)
Båt: 7 miljoner resor (+6%)
Anropsstyrd trafik: 2 miljoner resor (+3%)
Foto: Svante Örnberg