Nyheter

Volvo Cars rapporterar ett rörelseresultat på 14.2 miljarder kronor 2018

Volvo Cars rapporterar ett rörelseresultat på 14.2 miljarder kronor för 2018, en ökning med 0.9 procent jämfört med 2017.
Periodens nettoomsättning ökade kraftigt med 21 procent till 252.7 miljarder kronor, mot bakgrund av en försäljning av 642,253 bilar under året, vilket var företagets högsta någonsin och en ökning med 12.4 procent jämfört med 2017.
Rörelsemarginalen för helåret 2018 var 5.6 procent, en försämring jämfört med en rörelsemarginal på 6.7 procent 2017.
– Det här resultatet är i linje med våra förväntningar, men det lever inte helt upp till våra långsiktiga ambitioner. Både omsättning och försäljning hade en hälsosam tillväxt, men lönsamheten påverkades av externa faktorer som handelstullar och en ökad prispress på flera marknader, sa Håkan Samuelsson, vd och koncernchef.
– Vi förväntar oss att 2019 blir ännu ett år med ökade volymer, i linje med våra långsiktiga ambitioner, säger Håkan Samuelsson. Men vi måste vara realistiska och acceptera att lönsamheten kommer att fortsätta vara under press.
Rörelseresultatet för fjärde kvartalet var 4.5 miljarder kronor, en ökning med 25 procent jämfört med samma period förra året.
Nettoomsättningen under fjärde kvartalet ökade med 20 procent till 73.0 miljarder, då försäljningen ökade 7.3 procent till 169,700 bilar.
Rörelsemarginalen för perioden var 6.2 procent, upp från 5.9 procent samma period förra året.
Bild: Volvo Cars