Nyheter

Kraftigt förbättrade parametrar för hållbara transporter

Märsta Förenade har en tydligt uttalad vision och strategi att alltid arbeta hållbart inom alla områden.
Under 2018 så har det arbetet fortlöpt med hög intensitet och de satsningar som gjorts inom miljöområdet har givit gott resultat.
Mätningar sker inom många områden men ett av de främsta är uppföljningen av fordonsflottan.
Vid årets start hade totalt 54,89% av alla lastbilar Euro6-motorer, som är marknadens just nu bästa motor ur miljöhänseende.
När mätningarna gjordes i december 2018 så kunde man konstatera att andelen uppgick till 67,12% vilket är en fantastisk ökning med hela 12,23%.
I förhållande till den totala fordonsflottan, så innebär detta att ca 45 nya lastbilar börjat köra med den senaste motortekniken.
Samma mätning görs även på maskinsidan som även denna uppdateras löpande.
I början av 2018 hade 19,2% av maskinerna högsta miljöklass, Steg 4.
I december så var motsvarande siffra 31,8, vilket innebär en ökning med 12,6% och drygt 20 maskiner som nu har högsta möjliga miljöklass.
– Vi har haft en fantastisk utveckling, men vårt arbete med miljö- & hållbarhetsfrågor fortsätter med ännu högre målsättning. säger Erik Lönn, Hållbarhetschef på Märsta Förenade.
– Vi är självklart stolta över den utveckling och positiva trend vi ser, men för den sakens skull sitter vi inte mätta och nöjda. Nöjda kan vi vara när siffran är 100%, men då återstår att finna andra miljömässigt bättre lösningar, vilket vi ständigt arbetar för.
Märsta Förenade har totalt närmare 600 ”enheter” bestående av lastbilar och maskiner. Inga enheter ägs av Märsta Förenade själva, utan dessa ägs av åkerier som får sina uppdrag av Märsta Förenades transportledning.
Man försöker även att få så många som möjligt att köra på de miljömässigt bästa drivmedelsalternativen. Just nu kör den största delen av alla fordon och maskiner på drivmedel från Preem, som genom sin princip om massbalans garanterar Märsta Förenade en CO2-reduktion på 35% med en förnybar andel motsvarande 42%, beräknat på den totala årsvolymen (11 miljoner liter/år 2018). En andel av fordonen kör även på HVO100, som är framställt av slaktavfall. Den totala siffran av enheter som kör på drivmedel med hög icke-fossil blandning är så hög som 94,3%.
– Vi ser oss alltid om efter det bästa drivmedlet, men det är såklart en balansgång mellan ekonomi och miljö. fortsätter Erik Lönn som önskar att det fanns ännu tydligare incitament för att alltid välja det miljömässigt bästa drivmedlet.
– Idag skiljer det ca 1 krona mellan att köpa ”vanlig” diesel eller att köpa HVO100. Uppdragsgivarna måste kravställa tydligare och vara beredda att betala lite mer för att vi ska få fler att välja HVO i tanken, enligt Erik.

Gas skulle möjligtvis kunna vara ett komplement, men enligt Erik Lönn, så kan det passa på de enheter som inte behöver vara i tunnelarbeten, där det är förbjudet med gas-fordon eller maskiner.
Dock är tillgången ännu så länge begränsad vad gäller ställen att tanka gas och desto färre för maskiner.
Foto: Märsta Förenade