Nyheter

Så blir den nya bron vid Örebro södra

Trafikverket ökar säkerheten vid Örebro södra. Nu finns det skisser som visar hur den nya gångbron över spåren kommer att se ut.
Den nya gångbron kommer att vara klar i maj. Den blir i rött stål med skärmar av glas. Trafikverket tar bort passagen från mittperrongen till västra sidan, medan passagen mellan perrongerna finns kvar. I samband med brobygget har stängslet längs spåret bytts ut till ett högre och kraftigare. Trafikverket kommer också att sätta upp tydligare signaler. Tillsammans ska dessa åtgärder minska risken för olyckor.
Området vid Örebro södra är olycksdrabbat, eftersom många genar över spåren eller passerar trots stoppsignal. Det är både livsfarligt och olagligt. Spårspringet orsakar också stora förseningar och är ett stort arbetsmiljöproblem för lokförarna, säger Hans Eriksson, delprojektledare på Trafikverket.
Trafikverket, Örebro kommun och Region Örebro län ska tillsammans utveckla hela järnvägsområdet, från Svampen till Gustavsvik, för att det ska bli säkrare och mer tillgängligt på längre sikt. Det kommer ta flera år innan de planerna kan realiseras, därför bygger Trafikverket den här bron som står färdig nu i vår.
På bilden: Skiss över den nya bron vid Örebro södra
Bild: Trafikverket