Nyheter

Goda betyg till Västtrafiks anropsstyrda trafik

I den nationella undersökningen ANBARO, barometern för färdtjänst och sjukresor, får Västtrafik bättre betyg än riksgenomsnittet på samtliga frågor.
Undersökningen visar att Västtrafiks kunder känner sig trygga och nöjda med resan i helhet, beställningen och förarens framförande av fordonet.
– Efter en turbulent höst där vi tvingades avsluta avtal i förtid med företag på grund av kvalitetsbrister känns det extra värmande att våra kunder ändå ger våra resor höga betyg, säger Åsa Björk, kommunikationsansvarig på Västtrafiks avdelning för anropsstyrd trafik.
– Vi arbetar hela tiden för att fånga upp och komma till rätta med de brister som finns så att våra kunder alltid ska få den bästa möjliga resan. Ett exempel på detta är att varje inkommen synpunkt utreds och följs upp, under 2018 hade vi synpunkter på 0,6 procent av resorna vilket är en låg siffra. Men bakom varje synpunkt finns det en kund som inte är nöjd vilket vi inte bara beklagar utan även gör vårt bästa för att komma till rätta med, säger Åsa Björk.
Några av resultaten i mätningen:
Hela resan (inklusive beställning) – 96 procent ger Västtrafik betyg 4 eller 5 på en femgradig skala, jämfört med resten av landet där 90 procent ger betyg 4 eller 5 på samma fråga.
Beställning – 94 procent av de tillfrågade ger Västtrafik, betyg 4 eller 5 på en femgradig skala när det gäller beställningen, motsvarande siffra är 88 procent i genomsnitt för övriga Sverige. De allra flesta, 94 procent, är även nöjda eller mycket nöjda med bemötandet från beställningsmottagaren, vilket är strax över genomsnittet.
Utförd resa och förare – Fler än nio av tio ger Västtrafik betyg 4 eller 5 på en femgradig skala när det gäller förarnas bemötande och körsätt.
Så går undersökningen till:
ANBARO, barometern för anropsstyrd trafik, är en nationell undersökning som mäter kundernas upplevda kvalitet på sin senaste färdtjänst- eller sjukresa. Undersökningen genomförs årligen av Svensk Kollektivtrafik och för 2018 deltog 20 av 21 län.
Bilden:
Västtrafiks anropsstyrda trafik har hand om färdtjänst och sjukresor i Västra Götaland.
Foto: Thomas Harrysson