Nyheter

Industri 4.0: Skapa grunderna för tillverkningens framtid

Tillverkningsindustrin har fått sitt eget begrepp för att beskriva de otroliga förändringar som sker just nu och framöver. Industri 4.0 – eller den fjärde industriella revolutionen – driver hela branschen som en följd av kundernas nya och ständigt föränderliga krav i kombination med permanent ekonomisk osäkerhet.
Det här skriver Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef Veeam.
Det gör att tillverkare överallt genomgår en större digital transformation för att kunna hänga med i den nya eran. Från mer effektiv drift till djupare kunskap om kunderna samt att få ut produkter snabbare på marknaden, det är bara några av de områden som industri 4.0 ska kunna hjälpa tillverkare med för att de ska kunna möta framtidens behov.
De ekonomiska fördelarna kan visa sig betydande. Tillverkare i Europa förutspår att deras digitala investeringar kommer att öka intäkterna med 13 procent under de kommande fem åren, samtidigt som de digitala ledarna inom sektorn redan får in mer än 50 procent av sina intäkter från digitalt förbättrade eller helt digitala produkter och tjänster.
Tillverkare blir allt mer beroende av digital teknik, men samtidigt kommer alla potentiella vinster med en risk. Avancemanget mot det digitala skapar hela tiden utmaningar för IT-avdelningarna som måste se till att affärerna flyter på smärtfritt. Detta samtidigt som oväntade avbrott i driften blir allt mer kostsamma. Tillverkningssektorn närmar sig snabbt en brytpunkt där allt kommer att vara beroende av digital teknik. I en snabb och konkurrensutsatt miljö blir utnyttjandet av de digitala möjligheterna, och användandet av de insikter som följer, livsviktigt för att stå sig i konkurrensen. Samtidigt som möjligheterna med den nya tekniken framstår som enastående visar de också på större utmaningar än någonsin tidigare.
IT får ansvaret
Tillverkarnas växande beroende av digitalisering sätter ett enormt tryck på IT-avdelningarna att hålla affärerna tillgängliga. Den ständigt växande skalan och komplexiteten bidrar till att jobbördan blir ännu större. Enbart tillströmningen och tillväxten av data innebär växande orosmoln, med allt från hur dessa ska lagras säkert till hur de snabbt kan återställas i händelse av kris och katastrof.
Samtidigt växer de externa hoten. Cyberattacker blir allt mer avancerade och sofistikerade, något fjolårets Wannacry-attack ger ett otäckt exempel på hur brett en sådan händelse kan slå. Tillväxten av uppkopplade enheter, från IoT-enheter till de anställdas telefoner och datorer blir lätt den svaga länken som behöver skyddas, särskilt om användarna tillåts använda sina egna mobiler.
Gamla skolans säkerhetskopior utgör hinder även den. Fysiska säkerhetskopior är dyra i inköp och långsamma att återställa data ifrån. Samtidigt förvaras ofta säkerhetskopiorna i samma lokaler som utrustningen, något som gör dem värdelösa vid exempelvis brand.
Utöver alla ovanstående orosmoment tillkommer det faktum att avbrott i IT-driften kan vara extremt kostsamma för tillverkningsindustrin, där oavbruten tillgång till utrustning, applikationer, data och processer är livsviktig. Avbrott, oavsett storlek eller tidpunkt, kan skapa kaos i betydligt fler led än enbart den del som drabbats, samtidigt som det ger en sur eftersmak hos såväl berörda anställda som kunder. Detta kan i sin tur direkt kopplas samman mot kundernas lojalitet och företagets rykte. Den ekonomiska skadan, både i direkta och långsiktiga förluster, kan sammanfattningsvis både slå brett i nuet och påverka företaget under lång tid framåt.
Säkring av datatillgänglighet i dyra steg
Tillgänglighet för data måste vara av högsta prioritet för varje tillverkare. Men hur ska detta lösas i praktiken?
1. Skapa en hållbar affärsplan
Att skapa en tillgänglighetsplan kan låta enkelt, det är otroligt hur många planer som verkar vara tillräckliga i teorin, tills de testas praktiskt och misslyckas. Utveckla därför en strategi som skyddar varje viktig affärsenhet genom hela kedjan utan att det påverkar anställda eller partners negativt. Så snart planen är sjösatt, stresstesta den för att identifiera svaga punkter innan den riktiga olyckan är framme.
2. Hantera data intelligent
Att säkra tillgängligheten måste vara ett huvudmål i affärsplanen. Det innebär användning av lösningar som är byggda för att kunna hantera utmaningarna i virtualiserade och molnbaserade miljöer. Välj en tillgänglighetslösning som klarar av återställning inom 15 minuter för alla kritiska applikationer och data. De faktiska kopiorna bör samtidigt sparas i molnet eller utanför anläggningen för ökad säkerhet.
3. Håll företagets ögon öppna
Synlighet och kontinuerlig övervakning är essentiella för att identifiera och åtgärda fel så snart de dyker upp. Realtidsövervakning och rapportering i virtuella miljöer gör att IT-avdelningarna kan förutse och åtgärda eventuella problem, innan de blir problem.
4. Skydda både nutiden och framtiden
Två tredjedelar av IT-cheferna menar att IT-avbrott hindrar företagets digitala transformation. Därför är det av yttersta vikt att skapa en balans mellan introduktionen av ny teknik och tillgängligheten för att inte sätta käppar i hjulet för organisationens utveckling. Moderna datahanteringslösningar kan ge IT-avdelningarna möjlighet att testa uppgraderingar innan de går in i den riktiga produktionen. Det är även möjligt att hantera, migrera och återställa data över såväl fysiska och virtuella som molnbaserade infrastrukturer utan komplexa konfigurationer eller extra hårdvaruinvesteringar. Vilket minimerar kostnaden för att introducera ny teknik.
En grund för industri 4.0
Digital transformation ger enastående fördelar för tillverkningsindustrin och att hänga med i den fjärde industriella revolutionen blir snart sagt nödvändigt för ett företags överlevnad. Samtidigt som beroendet av det digitala därmed växer blir också affärstillgänglighet allt viktigare. Genom att använda sig av de senaste lösningarna kan IT-avdelningarna bygga en stadig grund med intelligent datahantering som stöttar de digitala systemen. På så sätt kan företagen verkligen dra nytta av den nya tekniken för att helhjärtat kunna omfamna den fjärde industriella revolutionen.
Text: Victor Engelbrecht Dohlmann, Nordenchef Veeam