Nyheter

5G lyfter den digitala transformationen

När 5G kommer på riktigt i år blir helt nya IoT-lösningar möjliga. Kraftfulla mobila enheter i kanten av nätverken öppnar för nya lösningar för yrkesgrupper som fältpersonal.
Det här skriver Kenni Ramsell, Nordenchef på Toshiba.
De senaste åren har tekniker som molnet och 4G, samt allt kraftfullare bärbara datorer, bidragit till digital transformation på många företag. Det visar sig bland annat genom ökad mobilitet, förbättrad effektivitet och bättre säkerhet. Och det kommer nya tekniklösningar hela tiden, som virtuell och assisterad verklighet, mobila lösningar i kanten av nätverken (edge) och AI.
Förbättrad kapacitet och hastighet för mobilnät lyfter IoT och edge-lösningar. Potentialen för dessa är enorm vad gäller effektivitet och produktivitet, men än har inte tillväxten tagit fart. Men den kommer. Analysföretaget Juniper Research förutspår till exempel att antalet uppkopplade IoT-enheter, som sensorer, kommer att överskrida 50 miljarder 2022. Det kan jämföras med ett uppskattat antal av 21 miljarder under 2018.
Bakom den väntade ökningen hittar vi 5G, som för ihop flera olika teknikområden. Resultatet blir digital transformation 2.0. Skarpa 5G-lösningar dyker upp på bred front i år.
Kraftfulla och säkra lösningar i kanten av nätverken, nära de ursprungliga datakällorna, är en viktig del av den här utvecklingen. De ger lägre fördröjningar och minskar belastningen på systemen. Analysföretaget IDC uppskattar att 40 procent av alla företagslösningar i molnet kommer att inkludera sådana här edge-lösningar 2022.
Mobila edge-lösningar öppnar för nya typer av IoT-lösningar, inte minst för personal på fältet, till exempel inom industrin, sjukvården och säkerhetsbranschen. Mobila edge-lösningar innebär samma omvälvning för de här yrkesrollerna, som bärbara datorer och smartmobiler inneburit för kontorsanställda. Det ger stora avtryck inom till exempel tillverkning och logistik.
Extremt bärbara enheter, så kallade ”wearables”, som smarta glasögon med förstärkt verklighet används redan i dag. Ett exempel är personal i lager som får hjälpa att plocka fram och sortera varor. Även röstfunktioner bidrar till effektivare arbete.
Säkerhet är en av de största utmaningarna med de här nya edge-lösningarna. Säkerhetsföretaget Avast utser IoT som ett viktigt slagfält för cyberbrottslingarna under 2019. Det beror både på att attackerna blir mer sofistikerade och på att de blir fler. Säkerhetsföretaget SonicWall identifierade till exempel 12 300 nya varianter av skadlig mjukvara enbart under det första halvåret 2018.
För att lyckas med IT-säkerhet krävs det en bred uppsättning av åtgärder. Det går till exempel att kryptera data i edge-lösningar lokalt och se till att översätta data enligt ett kommunikationsprotokoll innan de överförs. Låt inte oro för säkerhetsbrister bli ett hinder mot att åtnjuta fördelarna av nästa generations digitala transformation.
Teknik har alltid varit nyckeln för företag för att vara konkurrenskraftiga. Det gäller mer än någonsin under 2019.
Av Kenni Ramsell, Nordenchef på Toshiba