Nyheter

Fraunhofer IFAM Institute testar brytare i "Extreme"-serie

Många av brytarserierna från steutes produktserie ”Extreme” är lämpliga för användning i fuktiga, våta eller till och med saltvattenmiljöer. Motsvarande korrosionstest, till exempel saltsprejtestet enligt DIN EN ISO 9227, styr kvaliteten på sådana enheter och gör dem jämförbara med andra med samma egenskaper.
Men hur fungerar brytarna i praktiken? Hur påverkas de på riktigt av intermittenta vågor eller undervattenföroreningar? Dessa är avgörande frågor för steute eftersom ”Extreme”-brytarna ofta används i maritima tillämpningar – på fartyg, på oljeplattformar, i kajförankringssystem eller vid hamnterminaler.
För att hitta svar på dessa frågor uppdrog steute åt Fraunhofer IFAM (Institute for Manufacturing Technology and Advanced Materials) i Bremen att genomföra ett 1-årigt exponeringstest på den lilla tyska ön Helgoland. Testproceduren omfattade bland annat flera prov från varje utvald ”Extreme”-brytarserie – inklusive positionsbrytare, fotbrytare och dragbrytare. Dessa placerades vid den utsatta Sydmolen, där vågorna i Nordsjön sköljde över dem i ett år. Några av enheterna installerades i tidvattenområdet, vilket innebar att de ibland dränktes och ibland torrlades. Eventuella begränsningar hos brytarna vid strömmar i saltvatten skulle således avslöjas. Var skulle smutsning uppstå och skulle den påverka brytarnas funktionella kapacitet?
Dessa förhållanden utsätts normalt inte brytarna för i praktiken. Dipl.Ing. Rainer Lumme, steutes Product Manager för ”Extreme” säger:
– Syftet med dessa test var att utsätta brytarna för omgivningar som var så extrema att de gick utöver alla test som krävs av certifieringsgruppen, så att vi bättre kan förstå och upptäcka eventuella svaga punkter.
Dessa stresstester har nu slutförts. Den slutliga IFAM-rapporten är ännu inte tillgänglig, men utseendet på brytarna efter ett års exponering av saltvatten och stänk, samt några initiala tester vid stötdämpning, har visat följande: i samtliga produktserier är enheterna saltvattenbeständiga och fortfarande helt funktionella efter 12 månader. Även etiketterna och lasermärkningen är fortfarande läsbara. De förbehandlade och pulverbelagda husen, till exempel hos fotbrytarna, var i mycket gott skick, och de ”inre konstruktionerna”, som brytarinsatser, kolvar och pedalaxlar, var också korrosionsfria. Detta visar på den höga kvaliteten på både ytbeläggningarna och tätningen.
steute kommer att utvärdera IFAM-resultaten i detalj så fort de är tillgängliga och kommer att använda dem för ytterligare optimering av befintliga brytarserier samt för utveckling av nya ”Extreme”-enheter.
Rainer Lumme:
– Vi har nu den bekräftelse som vi behövde för att plasten vi använder för våra hus och manöverdon klarar Extreme-kraven. Vi ska därför intensifiera våra ansträngningar att ersätta metall med plast – även i våra tyngre enheter.
Läs mer på www.pulsteknik.se