Nyheter

Hållbarhet i tank och tanke ger Carl F miljöpriset Årets lyft

När Godstransportrådet Skåne/Blekinge traditionsenligt delar ut Årets lyft går det tunga miljöpriset till Malmöföretaget Carl F. Företaget som är specialiserat på avfalls- och materialhantering prisas för sin innovation och framgång i att omsätta miljöpolicyn till långsiktig och hållbar praktik.
Miljöarbete handlar om att fatta stora, övergripande policybeslut men också att införliva och förverkliga dem i det dagliga arbetet. Enligt Godstransportrådet Skåne/Blekinge har Carl F lyckats med båda.
Företagets moderna lastbilsflotta tankas uteslutande med det fossilfria bränslet HVO.
Bränsleförbrukningen följs upp regelbundet och yrkesförarna får kontinuerlig utbildning för effektivare körning vilka är några av de åtgärder som Carl F arbetar med för att minska sin klimatpåverkan.
I år hyllas Carl F av Godstransportrådet Skåne/Blekinge med utmärkelsen Årets lyft, ett av södra Sveriges tyngsta miljöpriser. Detta motiverar Carl F till att fortsätta det dagliga, trägna och viktiga, men inte alltid så synliga miljöarbetet.
– Vi är otroligt stolta och glada över priset. För oss är det viktigt att kunna bidra till att avfall i samhället tas om hand på allt bättre sätt, men också att vi som företag blir miljövänligare och hållbara i alla våra processer. Det tjänar vi, miljön och våra kunder på, säger Curt F Jönsson, vd på Carl F.
Familjeföretaget Carl F är ett renodlat serviceföretag för transporter, lyft och avfallshantering. Med basen i Malmö sedan i slutet av 1880-talet är det nu fjärde generationen som driver och utvecklar företaget. Marknaden för avfallshantering växer stadigt; idag står avfallshantering, framför allt från byggbranschen, för en allt större procent av omsättningen. Det ställer krav på innovation att hjälpa kunder med skapande av mer miljövänligt kretslopp, men också att vara en leverantör som har tyngd bakom sitt eget miljöarbete.
– Miljöteknik är ett område som vi tror mycket på, och det finns en stor efterfråga på så kallade intelligenta lösningar så att alltmer avfall kan gå tillbaka till materialåtervinning. Samtidigt handlar det om att både se helheten och detaljerna internt för att kunna skapa de tjänster kunderna efterfrågar. Priset är en uppmuntran om att vi är på rätt väg, säger Carl Fredrik Jönsson på Carl F.
Transport- och miljöpriset Årets lyft delas ut till företag inom transportbranschen som genom nytänkande tar fram lösningar som både förbättrar gods- och transportbranschen och kommer samhället i stort tillgodo. Hållbarhet och långsiktighet är avgörande i valet av pristagare och syftet är att synliggöra både kunskap och miljöengagemang. Bakom priset står Godstransportråden och Trafikverket.
För att tilldelas Årets lyft krävs ett gott exempel som berör innovation, miljö och hållbarhet. Här är motiveringen som gör Malmöföretaget Carl F till årets pristagare:
”Carl F AB omsätter i praktisk handling det i deras miljöpolicy uttalade målet att vara en del i skapandet av ett hållbart samhälle. Kreativitet och innovativa investeringar tillsammans med ett stort engagemang inom företagets samtliga verksamhetsområden utgör basen för deras framgång. Företaget visar att arbetet för en hållbar omvärld ständigt öppnar nya möjligheter till lönsam utveckling som är till gagn både för dem själva samt vårt gemensamma samhälle.”
Detta är Carl F
Carl F är ett tjänsteproducerande företag som arbetar med avfalls- och materialhantering i sydvästra Skåne. Carl F har idag runt 70 anställda och en vagnpark med ett fyrtiotal fordon. I företaget ingår också 4 500 containrar och en egen sorteringsavdelning för avfall.
Läs mer om Carl F på www.carlf.se
Bilden:
Fr v Peter Tillberg, Carl F, Bo Bodenäs, Carl F, Anneli Hulthén, Landshövding Skåne Län, Curt Jönsson, Carl F, Carl-Fredrik Jönsson, Carl F.