Nyheter

Investering i en av världens största vindkraftsparker från IKEA

Senast 2020 ska Ingka-koncernen (största franchisetagaren till IKEA-varumärket) producera lika mycket förnybar energi och värme som verksamheten globalt förbrukar.
Nu investerar koncernen för första gången i vindkraft till havs och ökar därmed andelen förnyelsebart producerad energi från 81 till 91 procent. Vindkraftparken ligger i den tyska ekonomiska zonen i Nordsjön.
Ingka-koncernen är en av de största parterna i ett konsortium som har förvärvat en andel på över 200 miljoner euro i projektbolaget för vindkraftsparken Veja Mate i Nordsjön. Med totalt 67 vindturbiner och en kapacitet på 403 megawatt är Veja Mate Tysklands näst största havsbundna vindkraftspark och en av de tio största i världen.
­­– Att investera i förnybar energi är en stor del av vårt hållbarhetsarbete, samtidigt som det ökar vår finansiella styrka. Genom en ägarandel på 25 procent av vindkraftparken Veja Mate tar vi ännu ett steg att nå vårt globala mål att producera lika mycket förnyelsebar energi som vi förbrukar, säger Krister Mattson, vd på Ingka Investments.
Veja Mate täcker en yta på totalt 51 kvadratkilometer och ligger i Nordsjön cirka 95 kilometer norr om ön Borkum. Läget innebär att vindhastigheten är över 10 meter per sekund. De 180 meter höga vindkraftverken har rotorblad med en diameter på 154 meter. Fundamenten har en diameter på 7,8 meter och är upp till 84,5 meter höga, vilket gör de till de största av sitt slag som någonsin har tillverkats.
­­– I Norden producerar vi redan idag lika mycket förnyelsebar energi som vi själva förbrukar, bland annat genom våra egna vindkraftparker i Dalarna och Jämtland. Det känns väldigt spännande att vi med denna investering tar ytterligare ett steg att uppnå detsamma globalt, säger Jonas Carlehed, hållbarhetschef på IKEA Sverige.
­Ingka-koncernen producerade under verksamhetsåret 2018 2,7 GWh förnyelsebar energi genom 441 vindkraftverk i 13 olika länder samt 900 000 solcellsmoduler. Senast 2020 ska Ingka-koncernen producera lika mycket förnyelsebar energi som koncernen förbrukar. Med denna investering ökar koncernen andelen förnyelsebart producerad el från 81 procent till 91 procent.
Bilden:
Den havsbundna vindkraftparken Veja Mate i Tyskland, som Ingka-koncernen nu investerar i.