Nyheter

Programmet till Vatten Avlopp Kretslopp i mars spikat

Det blir ett varierat program på den nationella konferensen i Halmstad Vatten Avlopp Kretslopp, den årliga och nationella mötesplatsen för personer som arbetar med dagvatten, va-planering och små avlopp, går av stapeln i Halmstad den 13-14 mars 2019.

Nu har konferensprogrammet offentliggjorts och Mattias Mattsson, vd på VA guiden, som står bakom konferensen, hoppas på många deltagare. Temat för 2019 års konferens är Från källa till hav –vatten, växtnäring och föroreningar

Stigande vattennivåer samt förorenade sjöar och vattendrag är problem som ser ut att bli störrei framtiden, vilket ställer stora krav på de som på olika sätt arbetar med vatten.

– För att vi ska kunna hantera framtidens va-problematik måste vi sträva åt samma håll och jobba tillsammans. Genom att samla stora delar av branschen så attdekan utbyta erfarenheter och kunskap tarvi steg i rätt riktning, säger Mattias Mattsson.

Till konferensen välkomnas föreläsare från hela va-Sverige. En av föreläsarna är Jakob Granit, generaldirektör på Havs-och vattenmyndigheten, som berättar om hur Havs-och vattenmyndigheten arbetar med vatten i ett avrinningsperspektiv.

Dessutom deltar Lena Sommestad, landshövding i Hallands län och pratar om vilka va-frågor som är viktiga för hallänningarna.

Under två dagar kommer  närmare 40 föredrag att hållas, och man kommer bland annat att få ta del av föreläsningar om översvämningsproblematik i Falsterbonäset, utmaningar med va-planering i Umeå och hur digitala verktyg kan bidra till en enklare handläggning av små avlopp i Norrtälje.

Vatten Avlopp Kretslopp är den årliga mötesplatsen för alla som arbetar med dagvatten, VA-planering och små avlopp. Varje år deltar flera hundra tjänstemän, konsulter och branschexperter för att knyta kontakter, få inspiration och inhämta de senaste forskningsresultaten och erfarenheterna inom dagvatten, VAplanering och små avlopp.

2019 års konferens arrangeras på Hotel Tylösand den 13 14 mars, tillsammans med samarbetspartnerna Halmstads kommun, Laholmsbuktens VA och Länsstyrelsen Halland.