Nyheter

Verizon adderar Alibaba till deras Secure Cloud Interconnect-ekosystem

Verizon har expanderat Secure Cloud Interconnect till att möjliggöra dess kunder att privat kunna koppla upp sig mot Alibaba Cloud, cloud computing-grenen av Alibaba Group. Verizons kunder, speciellt de som söker att expandera i Asien- och Stillahavsregionen, kan nu dra nytta av säker och direkt uppkoppling med MultiProtocol Label Switching (MPLS) till en av jordens snabbast växande leverantörer av molntjänster.
I och med att Verizon lägger till Alibaba Cloud i Singapore och Hongkong ökar antalet molntjänsteleverantörer tillgängliga via Verizon Secure Cloud Interconnect till 10 stycken som täcker 72 platser globalt sett.
– Tidigare behövde organisationer koppla upp mot flera molntjänsteleverantörer genom offentligt Internet, vilket betydde mindre kontroll och synlighet över policys och säkerhet. Idag, genom Secure Cloud Interconnect har organisationer friheten och flexibiliteten att snabbt etablera och hantera workloads med ledade molntjänsteleverantörer genom en konsumtionsbaserad uppkopplingstjänst med synlighet och kontroll genom hela kedjan. Detta gör det möjligt för kunder att driftsätta nya applikationer och tjänster till marknaden snabbare än någonsin förr. Vi är glada över att kunna hjälpa våra kunder som har valt att använda Alibaba Cloud för att koppla upp sig via privat nätverk, kommenterade Vickie Lonker, vice president, product management and development, Verizon.
Secure Cloud Interconnect, med dess växande ekosystem av marknadsledande molntjänsteleverantörer och branschjättar, fortsätter att vara en strategisk del inom Verizons Software Defined and Virtual Services-plattform. Tjänsten kan vridas upp på några minuter, istället för dagar, efter det att en giltig beställning har skickats in, något som effektivt reducerar tiden det tar att driftsätta en ny molnuppkoppling. När uppkopplingen är etablerad kan även bandbredden vridas upp eller ned inom några minuter.
Verizon hanterar över 500 000 nätverks-, hosting-, och säkerhetsenheter och över 4000 nätverk i fler än 150 länder.