Nyheter

Svensk tillväxt hotad – IT-branschen lanserar manifest

Ledande representanter för svensk digitalisering samlas nu bakom ett manifest för att hantera kompetensbristen på 70000 personer inom IT- och Tech fram till år 2022. Digitaliseringsmanifestet publiceras i sin helhet på 70000jobb.nu. Syftet är att branschen ska kunna sluta det svenska kompetensgapet och lägga grunden för att Sverige ska fortsätta vara en ledande IT-nation.
Manifestet är också en uppmaning med konkreta åtgärdsförslag riktat till vår nya regering och främst dess nytillsatta digitaliseringsminister, Anders Ygeman.
70 000 jobb måste tillsättas innan 2022 om Sverige ska ha en chans att nå målen inom digitalisering. Det är också avgörande för om Sveriges tillväxt ska säkras. I och med att beslut om reformer dröjer riskerar Sverige att hamna på efterkälken och tappa viktiga konkurrensfördelar jämfört med företag i andra länder.
Därför går nu företrädare för branschen ihop och utfärdar ett digitaliseringsmanifest – 70000jobb.nu.
Manifestet utlovar konkreta åtgärder inom tre strategiska områden för att bidra till att sluta kompetensgapet och för att bredda rekryteringsbasen för svenska företag inom IT och digitalisering. Det handlar om att (1) utbilda och ställa om existerande arbetskraft, (2) att intressera nya målgrupper som exempelvis fler kvinnor samt (3) att säkerställa en trygg och effektiv kompetensinvandring.
– Medan andra länder lockar vår arbetskraft och företag med allt från kraftfulla start-up-bidrag till direkt ekonomisk kompensation för att flytta, står Sverige förlamat. Vi kan inte vänta och därför initierar vi nu en rad aktiviteter som ska minska kompetensgapet samtidigt som vi föreslår ett kraftpaket som regeringen kan ta tag i, säger Maria Rankka VD Brunswick Sverige.
Men näringslivet kan inte göra det själva. I manifestet bjuds därför också det offentliga in. För att hitta och utbilda 70000 talanger till 2022 måste många initiativ sjösättas redan i år.
– Det är ingen slump att vi i Sverige har framgångsrika IT-företag, från företag med konsumentlösningar till företag som levererar avancerade teknik för biometri. Det är en följd av framsynta satsningar i samverkan mellan det offentliga och näringslivet, säger Lars Kry VD Sigma IT Consulting.
Utan dessa satsningar stannar Sverige. Andra länder storsatsar för att bli digitaliseringens vinnare. Något som branschen tydligt märker av. Därför är manifestet ett startskott och en uppmaning till både övrigt näringsliv samt vår nya regering att agera nu.
– Vi ser andra länder som är på väg att sluta kompetensgapet. De är bättre på få fler att välja ett yrke inom IT- och telekombranschen, motorn för digitaliseringen i samhället. Om Sverige ska fortsätta att tillhöra tätskiktet i världen när det kommer till digitalisering måste fler kvinnor rekryteras till branschen. Även kompetensinvandring måste bättre tillvaratas, säger Fredrik von Essen från IT & Telekomföretagen.
Om 70000jobb.nu:
Ett manifest i syfte att säkra Sveriges tillväxt genom att minska kompetensglappet inom digitalisering. Manifestet är framtaget av företrädare för bransch och näringsliv: Maria Rankka, VD Brunswick Sverige, Joacim Damgard COO Microsoft CEE, Lars Kry VD Sigma IT Consulting, Beatrice Silow Kommunikationsdirektör Sigma IT Consulting, Fredrik von Essen Näringspolitisk expert IT & Telekomföretagen, Ivan Liljequist influencer Ivan on Tech.
Bild: Sigma