Nyheter

Svevia gör sitt bästa resultat någonsin

Svevias positiva utveckling fortsätter. Årets rörelseresultat förbättrades kraftigt och blev 494 miljoner kronor (204). Omsättningen blev 8 324 miljoner kronor (7 557) och orderstocken är välfylld med 7 716 miljoner kronor (7 447).
– Det som lyfte resultatet till den höga nivån var reavinster från fastighetsförsäljningar som vi genomförde förra året. Men även bortsett från reavinster gjorde Svevia en betydande resultatförbättring, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef.
Den strategiska satsningen på en komplett beläggningsverksamhet har gett effekt.
– Division Beläggning gjorde sitt historiskt bästa resultat vilket tillskrivs strategin att äga hela värdekedjan från ballast till tillverkning och utläggning. Division Drift fortsatte att generera ett bra resultat i nivå med föregående år. Division Anläggning redovisade en resultatförbättring jämfört med föregående år även om resultatet fortfarande blev negativt vilket naturligtvis inte är tillfredsställande.
Svevia växer lönsamt och omsättning, orderingång och orderstock för helåret låg på en rekordhög nivå.
– Utvecklingen av bolaget är god och alla divisioner flyttar fram sina positioner. Jag ser positivt på vår förmåga att fortsätta växa med lönsamhet framöver, avslutar Anders Gustafsson.
Bilden:
Anders Gustafsson, vd och koncernchef.
Foto: Mikael Dubois