Nyheter

Butikernas framtidstro ljusnar i svag försäljningsmånad

Landets butikshandlare blir något mer optimistiska. Störst är ökningen i dagligvaruhandeln. För e-handlarna utvecklas förväntningarna åt motsatt håll och minskar. Fortsatt är dock framtidsförväntningarna betydligt större i e-handeln.
Svensk Handels Handelsbarometer för februari visar att framtidstron bland butikerna repar sig. Framtidsindikatorn som väger samman framtidsförväntningarna inom försäljning, antalet anställda och lönsamhet, steg med 2,8 enheter till 93,3. Framförallt var det tron på den framtida försäljningen som växte.
– Snöfallet satte fart på försäljningen av vinterskor, pulkor och snöskyfflar. Det var en välbehövlig injektion eftersom februari annars är årets svagaste månad för detaljhandeln som helhet, säger Karin Johansson, vd på Svensk Handel.
Även om framtidsutsikterna inom sällanköpshandeln steg landade index på 88,8, vilket fortfarande är en bra bit under den ”neutrala nivån” på 100.
Optimismen i e-handeln minskar från höga nivåer
Bland e-handlarna minskade optimismen i februari. Framtidsindikatorn föll med 1,9 enheter till 107,3. Samtliga förväntningar på framtida utveckling sjönk, mest sjönk förväntningarna på antalet anställda. Trots utvecklingen den senaste månaden ligger ändå e-handelns framtidsindikator kvar på en tydligt positiv nivå.
– Detaljhandeln står mitt i en stor strukturomvandling där kunderna handlar alltmer på nätet. Svenska e-handlare har självförtroende och ser ljust på framtiden. Samtidigt kan utmaningar att hitta rätt kompetens bromsa viljan att expandera och anställa nästa medarbetare, säger Karin Johansson.
Bilden:
Karin Johansson, vd Svensk Handel.
Foto: Björn Mattisson