Nyheter

Göteborgs Stads transporter ska vara fossilfria senast 2030

Senast år 2030 ska Göteborgs Stads utförda och inköpta inrikestransporter vara fossilfria – staden har antagit Fossilfritt Sveriges transportutmaning.
– Vi behöver öka takten för att skapa ett fossilfritt Göteborg, det här är ett viktigt steg, säger Mathilda Edlund, miljöutredare på miljöförvaltningen, Göteborgs Stad.
Om Sverige ska nå målet att vara klimatneutralt 2045 vet vi att Göteborgs Stad behöver vara med på tåget. Nyckeln till att nå målet är att snabbt minska växthusgasutsläppen från transporterna. Därför har Sveriges riksdag antagit ett särskilt mål att sänka utsläppen från inrikestransporter, exklusive flyg, med 70 procent till år 2030 jämfört med 2010.
På miljö- och klimatnämndens möte 22 januari antog nämnden, å Göteborgs Stads vägnar, Fossilfritt Sveriges transportutmaning.
– Göteborgs Stad vill vara en föregångare och antar nu transportutmaningen som en del i vårt strategiska klimatarbete för att minska växthusgasutsläppen. Detta bidrar också till en renare luft för göteborgarna, säger Mathilda Edlund.
I Klimatstrategiskt program för Göteborg och Göteborgs Stads plan för miljöfordonsarbete, fordonspooler och stöd till introduktion av elfordon har staden redan mål för transportsektorn.
– Genom att anta Fossilfritt Sveriges transportutmaning sätter vi press på oss själva att nå våra mål, säger Mathilda Edlund.
Det här är villkoren för transportutmaningen:
Fossilfria transporter
För att transporten ska räknas som fossilfri i det här sammanhanget krävs att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70 procent jämfört med fossila alternativ. De drivmedel som i dagsläget lever upp till det kravet är el, vätgas, biogas, HVO, FAME, ED95.
Köpta och utförda
Både resor och transporter som organisationen utför själva och köper in räknas. Vid inköp av varor och tjänster där transporter ingår räknas transporterna om de står i rimlig proportion till det som handlas upp. Vid offentlig upphandling ingår de transporter som man enligt Upphandlingsmyndigheten har möjlighet att ställa krav på.
Resor
Anställdas resor i tjänsten räknas men inte resan till och från jobbet om de inte betalas av arbetsgivaren.
Flyg
Flyg ingår inte i riksdagens mål om 70 procents reduktion för inrikestransporter och räknas därför inte in.
Undantag
Målet sätts och utmaningen antas under förutsättningen att det kommer att finnas tillgång till förnybart bränsle.
Göteborgs Stad har även antagit Fossilfritt solutmaning och klimatväxlingsutmaning.