Nyheter

Konkurrensfrågorna i fokus på välbesökt seminarium

Den 14:e februari arrangerade branschinitiativet Arena för framtidens distribution sitt första seminarium. Projektet, som Grafiska Företagen är en av tre huvudmän bakom, syftar till att väcka debatt om den osunda konkurrens som råder på produktions- och distributionsmarknaden.

Bakgrunden till projektet är att flera aktörer, som verkar på eller företräder företag på produktions- eller distributionsmarknaden, upplever att det är allt svårare att konkurrera med statliga PostNord.
Vid seminariet möttes representanter från bransch, akademi och politik för att diskutera de problem som branschen har med PostNords agerande inom ramen för sitt samhällsuppdrag och sin expansion på närliggande marknader.
Näringsutskottets ordförande Lars Hjälmered (M) och Teres Lindberg (S), ledamot i trafikutskottet, deltog i en paneldiskussion tillsammans. Båda var överens om att det är viktigt att diskutera hur framtidens distribution av brev och paket ska vara utformad i spåren av digitaliseringen.
– Antingen löser man det som man gör i dag eller så finns alternativet att man handlar upp tjänsterna. Det är en fråga för politiken, menade Lars Hjälmered (M).
– Det är inte rimligt att en väldigt stor statlig aktör agerar på ett sätt som leder till att konkurrensen försämras och på sikt slås ut. Det är den debatten vi vill fortsätta föra, avrundade Grafiska Företagens vd Ravindra Parasnis seminariet med.
Arena för framtidens distribution kommer senare i vår att presentera en rapport med förslag på åtgärder som leder till ökad mångfald och konkurrens på produktions- och distributionsmarknaden.