Nyheter

Lars Nyberg och två andra Teliachefer frias

Tingsrätten friar Telias förre vd Lars Nyberg och två andra tidigare chefer inom företaget på samtliga åtalspunkter. Enligt tingsrätten har de inte gjort sig skyldiga till miljardmutor i Uzbekistan, enligt TT.
Åklagaren hävdar att mutor på cirka 3 miljarder kronor 2007–2010 betalats ut till diktatorsdottern Gulnara Karimova, som såg till att Telia fick bedriva verksamhet i landet. Detta framgår av omni.se.
Försvaret menar att Karimova inte kan betraktas som en mutbar person enligt den svenska lag som tillämpas i detta fall. Åtal borde därför inte ens ha väckts. Detta framgår också av omni.se.
Så här skriver Telia Company i ett pressmeddelande:
Med anledning av dagens dom i Stockholms tingsrätt avseende tre tidigare Telia-anställda, har Telia Company följande kommentarer:
Telia Companys del i detta mål har handlat om till vilket land företagets förverkade vinster från verksamheten i Uzbekistan ska betalas till – Nederländerna, Sverige eller USA. Dagens dom innebär att 208,5 MUSD kommer att betalas till Nederländerna eller USA. Beloppet innebär inte någon finansiell exponering för Telia Company utan är en del av de 965 MUSD i böter och förverkande av vinster som Telia Company gick med på att betala till berörda myndigheter i den globala uppgörelsen 2017 gällande historiska transaktioner i Uzbekistan. De förverkade vinsterna uppgick till totalt 417 MUSD, varav 208,5 MUSD redan har betalats till den amerikanska finansinspektionen, SEC.
– Domen påverkar inte vår bedömning att uppgörelsen 2017 var den bästa för Telia Company och bolagets aktieägare. Den nu avslutade rättegången och Telia Companys uppgörelse med amerikanska och nederländska myndigheter berör delvis samma händelser men har bedömts enligt olika lagstiftning – amerikansk och nederländsk för företaget Telia Company och svensk för de före detta anställda. Det är inte ovanligt att samma händelse samtidigt kan bedömas enligt olika lagstiftning i olika länder och att resultaten kan skilja sig åt, säger Telia Companys chefsjurist Jonas Bengtsson.
Telia Company samarbetade under åren 2014 till 2017 med myndigheter i USA och Nederländerna. Bolaget kom fram till att de ländernas lagstiftning var tillämplig och att Telia Company var ansvarigt för händelser som utgjorde brott mot gällande lagar.
– Jag välkomnar att tingsrätten nu meddelat sin dom. Även om Telia Company inte har varit en del av tingsrättens mål mot de tre tidigare Telia-anställda, har det naturligtvis påverkat bolaget. Det är en del av en lång process som startade redan år 2012. Vår ambition har under hela denna period varit att på ett så transparent sätt som möjligt samarbeta med de berörda myndigheterna. För Telia Company, och för enskilda individer, har etableringen i Uzbekistan som inleddes 2007, fått mycket allvarliga konsekvenser. Företaget tog sitt ansvar för att fel hade begåtts enligt amerikansk och nederländsk lagstiftning i och med uppgörelsen i september 2017. Det är nu min förhoppning att dagens dom är en slutpunkt på ett smärtsamt och kostsamt kapitel i Telia Companys historia, säger Marie Ehrling, styrelseordförande Telia Company.